Erhvervsøkonomi C - Opgavesamling

Trojkas undervisningsmateriale til erhvervsøkonomi C er i overensstemmelse med  bekendtgørelse og fagplan fra 2015 for fagområdet erhvervsøkonomi, niveau C, og kan indgå som supplerende materiale i undervisningen på EUD og EUX.

Materialet omfatter følgende:

 • Grundbog
 • Opgavesamling

Erhvervsøkonomi, niveau C, 2. udgave omfatter grundbog, opgavesamling.

Grundbogen er i overensstemmelse med bekendtgørelse og fagplaner fra 2015 fagområdet erhvervsøkonomi, niveau C og kan anvendes som supplerende materiale i undervisningen på EUD og EUX.

Kort beskrivelse:

 • Alt er samlet i én grundbog og én opgavesamling
 • Alle kapitler er skrevet i et sprog, som passer til målgruppen
 • Kapitlerne er emneopdelt og dermed velegnet til både holdundervisning og projektorienteret undervisning
 • Emnerne har en logisk placering, der giver sammenhæng
 • Et helt nyt kapitel med handelsregning træner eleverne i de grundlæggende matematiske færdigheder, som bliver brugt løbende i bogen. Kapitlet kan også bruges som et opslagsværk af eleverne selv
 • Al bogføring i handels-og servicevirksomheder er samlet i 11 kapitler
 • Større fokus på produktionsvirksomheder
 • Helt nye kapitler om logistik

I både grundbog og opgavesamling er der lagt vægt på, at eleverne som en naturlig og integreret del af undervisningen kan benytte IT. Det gælder både regneark, tekstbehandling og økonomistyringssystem.

Juni 2015
Forfatterne

Udgave

2

Niveauer

Udgivet

  01/06/2015

Udgiver

  Praxis

Læs mere

Fagpakker