E-commerce - Drift og kundeservice

Forløbet har en uges varighed og er tredje fag på hovedforløbsspecialet Digital handel. Med udgansgpunkt i både B2B- og B2Cvirksomheder arbejder eleverne med emnerForløbet har en uges varighed og er tredje fag på hovedforløbsspecialet Digital handel. Med udgangspunkt i både B2B- og B2Cvirksomheder præsenteres og arbejder eleverne med emner som salgskanalers funktion, produktoprettelse, indkøbsberegning og forsendelsesformer. Et gennemgående element er kundeservice, og hvordan eleven kan yde den bedste kundeservice på de digitale platforme.

Type

PRAXIS-skabelon

Udgivet

    11/06/2018

Udgiver

    Videncenter for digital handel

Læs mere