Vejledning til e-conomic

Denne 2. udgave med Vejledning til e-conomic udgør sammen med Opgaver til e-conomic, 1. udgave, en del af fagpakken til Erhvervsøkonomi, niveau C fra Trojka.

I begge er der lagt vægt på, at eleverne som en naturlig og integreret del af undervisningen kan benytte IT og lære at anvende et økonomistyringssystem, e-conomic.

Der er udarbejdet en separat vejledning til lærere til løsning af opgaver i e-conomic. Denne og yderligere e-læringsmateriale til Erhvervsøkonomi kan hentes her.

Skoler kan benytte e-conomic til undervisning. Hver skole skal blot ansøge om den mængde skolelicenser, som den forventer at skulle anvende i løbet af et skoleår.

For at få adgang til skolelicenser, skal skolen først ansøge herom på e-conomics hjemmeside, www.e-conomic.dk.

Søg på siden med ordet ”skolelicens” eller klik på dette link:
https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/demo/skolelicens.

Erhvervsøkonomi, niveau C, 2. udgave fra Trojka, omfatter en separat grundbog og en separat opgavesamling samt e-læringsmateriale på bogens website.

Bøgerne er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen i faget erhvervsøkonomi på EUD og EUX.

e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste oversigt klikkes på ikon med bogens forside.

Juni 2015
Forfatterne

Forfatter

Helle Borup Jakobsen, Mette Bregendahl Kristensen og Peter Manniche Riber

Udgave

2

Niveauer

Udgivet

    01/06/2015

Udgiver

    Trojka

Læs mere