Afsætning C - Metode, cases og opgaver

Trojkas undervisningsmateriale til Afsætning C er i overensstemmelse med bekendtgørelse og fagplan fra 2015. Materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX.

Materialet omfatter følgende:

  • Grundbog
  • Metode, cases og opgaver
  • Ekstramateriale til Afsætning C.

Afsætning, niveau C, 1. udgave omfatter grundbog, opgavebog med metode, cases og opgaver samt e-læringsmateriale på bogens website.

Trojkas undervisningsmateriale til Afsætning C er i overensstemmelse med bekendtgørelse og fagplan fra 2015. Materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX.

Bogens kapitler er emneopdelt og er dermed velegnet til både holdundervisning og projektorienteret undervisning.

Afsætning C tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære eksempler med danske og internationale virksomheder. Stoffet præsenteres på en overskuelig og læsevenlig måde. Sidst i hvert kapitel er der et resumé og en oversigt med vigtige begreber

Opgavebogen tilgodeser forskellige læringsstile og variation i undervisningen med forskellige opgavetyper, fx repetitionsopgaver, checkopgaver, tekstanalyser, leg med ord, kreative opgaver, web-baseret opgaver, anvendelse af pc, tablet eller smartphone, rollespil, konkurrencer mv.

Strukturen i opgavebogen følger lærebogens indhold og øges i sværhedsgrad i hvert kapitel. Opgaverne lægger op til skriftlig besvarelse, mundtlig besvarelse og diskussion.

Juni 2015
Forfatterne

Udgave

1

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    12/06/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker