Virksomhedsøkonomi B og A1 - Lærebog

Virksomhedsøkonomi B og A1 - Lærebog

Trojkas undervisningsmateriale til Virksomhedsøkonomi A og B er i overensstemmelse med fagplan og vejledning 2017 for virksomhedsøkonomi niveau A og B på de merkantile gymnasieuddannelser, HHX og EUX.


Lærebog og opgavesamling er opdelt i to bind:
•Bind 1 (B & A1) dækker den fulde fagplan på B-niveau og en stor del af A-niveauet
•Bind 2 (A2) omfatter det resterende stof på A-niveau


Kapitlerne om virksomhedens økonomiske forhold er opdateret i forhold til årsregnskabsloven af 2015 og dækker således den nyeste lovgivning på området.
Til begge bind er der udarbejdet et omfattende materiale med opgaver, der knytter sig til de enkelte kapitler. Hertil kommer en samling af PBL-opgaver, der kan downloades fra bogens website på Trojka.dk.


e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk – klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.
Weblink: http://trojka.dk/Virksomhedsokonomi-B-og-A1-2017.aspx


I både grundbogen og opgavesamlingen er der lagt vægt på, at eleverne kan anvende IT som en naturlig og integreret del af undervisningen. Opgavernes spørgsmål er formuleret ud fra forskellige taksonomiske niveauer, så opgavernes sværhedsgrad fremstår varieret. Derved afprøves eleverne i deres viden og relevante kompetencer opøves.
Det er muligt at downloade lærebogens figurer fra bogens website med ekstra e-læringsmateriale. For undervisere er der adgang til vejledende løsninger til opgaverne. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.


Juni 2017
Claus Mønsted
Forfatter

Forfatter

Claus Mønsted

Redaktør

Peter Schmalz

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    01/08/2017

Udgiver

    Trojka

Læs mere