Afsætning B - Cases og opgaver

Afsætning B - Cases og opgaver

Trojkas undervisningsmateriale til Afsætning B er i overensstemmelse med
fagplan og vejledning 2017 for afsætning niveau B på de merkantile gymnasieuddannelser,
HHX og EUX.


Undervisningsmaterialet omfatter: Lærebog, Cases og opgaver samt e-læringsmateriale
på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA
og klik på iTrojka. Klik derefter på ikon/billede med bogens forside. Direkte
weblink: http://trojka.dk/Afsaetning-B-2017.aspx


Trojkas læremidler til Afsætning B giver en grundig indføring i fagets metoder,
teorier og modeller. Derved erhverver eleverne viden og færdigheder, som er
forudsætningen for opnåelse af kompetencer til at kunne løse relevante problemstillinger.
Hvert kapitel i grundbogen afsluttes med et resumé og en oversigt med vigtige
begreber.


Den tilhørende opgavebog med metode, cases og opgaver følger lærebogens
kapitelopbygning. Der tilbydes et bredt udvalg af PBL-baserede cases og opgaver
med henblik på at sikre en varieret og motiverende indlæring.


Vi har lagt vægt på at tage udgangspunkt i konkrete situationer i danske virksomheder.
Der er mindre opgaver indenfor kapitlet, kreative opgaver, en større
kapitelopgave og en tværgående opgave, der inddrager teorien fra tidligere
kapitler. Hvert kapitel slutter med en checkopgave, der fokuserer på kapitlets
centrale begreber.


Opgavernes spørgsmål er formuleret ud fra forskellige taksonomiske niveauer,
således at opgavernes sværhedsgrad fremstår varieret. Derved afprøves eleverne
i deres viden og relevante kompetencer opøves.


Det er muligt at downloade grundbogens figurer fra bogens website med ekstra
e-læringsmateriale, bl.a. links til websites og filmklip. For undervisere er
der adgang til vejledning til løsning af cases og opgaver. Det sidste kræver
adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse
via telefon eller mail til forlaget.


August 2017
Forfatterne

Udgave

4.

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    12/06/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere