Virksomhedsøkonomi A2 - Opgavesamling

Virksomhedsøkonomi A2 - Opgavesamling

Trojkas undervisningsmateriale til Virksomhedsøkonomi A og B er i overensstemmelse med fagplan
og vejledning 2017 for virksomhedsøkonomi niveau A og B på de merkantile gymnasieuddannelser,
HHX og EUX.


Lærebog og opgavesamling er opdelt i to bind:
• Bind 1 (B & A1) dækker den fulde fagplan på B-niveau og en stor del af A-niveauet
• Bind 2 (A2) omfatter det resterende stof på A-niveau


Kapitlerne om virksomhedens økonomiske forhold er opdateret i forhold til årsregnskabsloven
af 2015 og dækker således den nyeste lovgivning på området.


Til begge bind er der udarbejdet et omfattende materiale med opgaver, der knytter sig til de enkelte
kapitler. Hertil kommer en samling af PBL-opgaver, der kan downloades fra bogens website
på Trojka.dk.


e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk – klik på ONLINE
TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.
Weblink: https://trojka.dk/Virksomhedsokonomi-A2-2018.aspx


I både grundbogen og opgavesamlingen er der lagt vægt på, at eleverne kan anvende IT som en
naturlig og integreret del af undervisningen. Opgavernes spørgsmål er formuleret ud fra forskellige
taksonomiske niveauer, så opgavernes sværhedsgrad fremstår varieret. Derved afprøves
eleverne i deres viden og relevante kompetencer opøves.


Det er muligt at downloade lærebogens figurer fra bogens website med ekstra e-læringsmateriale.
For undervisere er der adgang til vejledende løsninger til opgaverne. Det sidste kræver
adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller
mail til forlaget.


Juni 2018
Forfatterne

Forfatter

Claus Mønsted, Jonas Hansen, Kim Ulrich Jensen

Redaktør

Peter Schmalz

Udgave

1.

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    11/06/2018

Udgiver

    Trojka

Læs mere