Økonomisk grundforløb C - Lærebog inkl. cases og opgaver

Økonomisk grundforløb C - Lærebog inkl. cases og opgaver

Trojkas undervisningsmateriale til Økonomisk grundforløb C er i overensstemmelse
med den gældende fagplan og vejledning (2017) til stofområdet økonomisk
grundforløb på de merkantile gymnasieuddannelser, HHX.


Undervisningsmaterialet omfatter lærebog inklusiv cases og opgaver samt
e-læringsmateriale på bogens website.


e-læringsmaterialet findes ved at gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE
TROJKA og klik på iTrojka. Klik derefter på ikon/billede med bogens forside.
Weblink: http://trojka.dk/Okonomisk-grundforlob-C-2017.aspx


Trojkas læremidler til Økonomisk grundforløb C giver en grundlæggende indføring
i økonomisk tankegang og metoder, teorier og modeller med hovedvægt
på privatøkonomi. Derved erhverver eleverne viden og færdigheder, som er
forudsætningen for opnåelse af kompetencer til at kunne løse relevante problemstillinger.

Bogens kapitler er emneopdelt og er dermed velegnet til både holdundervisning
og projektorienteret undervisning.


Spørgsmålene i opgaver og cases er formuleret ud fra forskellige taksonomiske
niveauer og er i vidt omfang PBL-orienterede. Derved afprøves eleverne i
deres viden og relevante kompetencer opøves.


Det er muligt at downloade grundbogens figurer fra bogens website med ekstra
e-læringsmateriale, bl.a. links til websites og filmklip. For undervisere er
der adgang til vejledning til løsning af cases og opgaver. Det sidste kræver
adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse
via telefon eller mail til forlaget.


Juni 2018
Forfatterne

Forfatter

Lene Jenrich, Claus Mønsted

Redaktør

Peter Schmalz

Udgave

1.

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    01/07/2018

Udgiver

    Trojka

Læs mere