Erhvervsjura C - Lærebog

Erhvervsjura C - Lærebog

Trojkas undervisningsmateriale til Erhvervsjura C er i overensstemmelse
med fagplan og vejledning 2017 / 2018 for erhvervsjura niveau C på de
merkantile gymnasieuddannelser, HHX og EUX.


Erhvervsjura, niveau C, 1. udgave omfatter lærebog, opgavebog med cases
og opgaver samt e-læringsmateriale på bogens website.


e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk,
klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon
med bogens forside.

Erhvervsjura, niveau C indeholder både kernestof og supplerende stof.
Stoffet præsenteres på en overskuelig og læsevenlig måde og i et sprog,
som eleverne kan forstå. Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt
når eleven ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske
problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Ved udarbejdelsen af denne
udgave, har det været vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig
måde, men samtidig præsentere stoffet på et fagligt niveau, der er i overensstemmelse
med de faglige mål på HHX og EUX.

De seneste lovændringer er indarbejdet, og vi præsenterer stoffet på
en interessevækkende og pædagogisk måde. Til præsentation af stoffet
anvendes eksempler, domme og afgørelser, som gør teorien virkelighedsnær
for eleverne. Hvert kapitel indledes med en case, og der anvendes
mange figurer med skemaer, oversigter og illustrationer. Margennoter gør
det også nemt for eleverne at finde relevant tekst.

Opgavebogen indeholder artikler, opgaver og cases til lærebogens kapitler.
Hvert kapitel indledes med en opsummering af de vigtigste hovedregler
og principper. Dermed får eleverne det nødvendige overblik, når de skal
arbejde med stoffet. I opgavebogen kan eleverne arbejde med repetitionsspørgsmål,
cases og PBL-opgaver i forskellige sværhedsgrader, artikler og
domme.

Det er muligt at downloade lærebogens figurer fra bogens website med
e-læringsmaterialer, og der er links til danske love på Retsinformation.
dk. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints
til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov eller anvendes direkte i
undervisningen.

Juni 2018
Forfatterne

Forfatter

Dorte Dittmann, Mette Gade

Redaktør

Peter Schmalz

Udgave

1.

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    01/08/2018

Udgiver

    Trojka

Læs mere