Erhvervsjura C - Cases og opgaver

Erhvervsjura C - Cases og opgaver

Trojkas undervisningsmateriale til Erhvervsjura C er i overensstemmelse med
fagplan og vejledning 2017 / 2018 for erhvervsjura niveau C på de merkantile
gymnasieuddannelser, HHX og EUX.


Erhvervsjura, niveau C, 1. udgave omfatter lærebog, opgavebog med cases og
opgaver samt e-læringsmateriale på bogens website.


e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik
på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med
bogens forside.


Erhvervsjura, niveau C indeholder både kernestof og supplerende stof. Stoffet
præsenteres på en overskuelig og læsevenlig måde og i et sprog, som eleverne
kan forstå. Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt når eleven ikke
har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den
“virkelige” verden. Ved udarbejdelsen af denne udgave, har det været vores mål
at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig præsentere stoffet
på et fagligt niveau, der er i overensstemmelse med de faglige mål på HHX
og EUX.


De seneste lovændringer er indarbejdet, og vi præsenterer stoffet på en interessevækkende
og pædagogisk måde. Til præsentation af stoffet anvendes eksempler,
domme og afgørelser, som gør teorien virkelighedsnær for eleverne. Hvert
kapitel indledes med en case, og der anvendes mange figurer med skemaer,
oversigter og illustrationer. Margennoter gør det også nemt for eleverne at finde
relevant tekst.


Opgavebogen indeholder artikler, opgaver og cases til lærebogens kapitler. Hvert
kapitel indledes med en opsummering af de vigtigste hovedregler og principper.
Dermed får eleverne det nødvendige overblik, når de skal arbejde med stoffet.
I opgavebogen kan eleverne arbejde med repetitionsspørgsmål, cases og PBLopgaver
i forskellige sværhedsgrader, artikler og domme.


Det er muligt at downloade lærebogens figurer fra bogens website med e-læringsmaterialer,
og der er links til danske love på Retsinformation.dk. For undervisere
er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses
efter behov eller anvendes direkte i undervisningen.


Juni 2018
Forfatterne

Forfatter

Dorte Dittmann, Mette Gade

Redaktør

Peter Schmalz

Udgave

1.

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    01/08/2018

Udgiver

    Trojka

Læs mere