Plantebiologi

Plantebiologi

Plantebiologi er udarbejdet til faget biologi, niveau F, på erhvervsuddannelsernes indgang Dyr, planter og natur.

Alle interesserede inden for plantebiologi kan have glæde af bogens emner, idet indholdet giver et bredt og aktuelt indtryk af biologi inden for
landbrug, skovbrug, planteskole, væksthus- og anlægsgartneri.

Indholdet tager udgangspunkt i livets opståen hen over planters samspil med insekter, planteriget, plantens opbygning og funktion og plantens
vækstbetingelser, for at slutte af med planten i økologisk sammenhæng med relevante stofkredsløb. I vid udstrækning er der taget udgangspunkt
i situationer, som kan være genkendelige fra elevens praktiske hverdag eller samfundsliv.

Indholdet dækker således også de krav, der stilles i bekendtgørelse om grundfag, biologi bilag 2, hvor der skal undervises i 3-4 emner under mål 7.

Bogen dækker emnerne:

Planters anatomi og fysiologi.
Principper for nedarvning.
Centrale økologiske sammenhænge.
samt uddrag af:

Insekters anatomi og fysiologi.
Mikroorganismers anatomi og fysiologi.
Bioteknologi.
Dermed er stoffet velegnet som grundbog for jordbrugsbiologi og ikke mindst som basisviden i forhold til det obligatoriske biologi-projekt, der
ligger i grundforløbet på EUD-uddannelsen.

Bagerst i bogen er et stikordsregister. Stikordene findes i overskrifter eller som fed kursiv i teksten.

I såvel den sproglige opbygning som layout er der taget hensyn til en god læsbarhed. Se også lærervejledningen på www.webshop.praxis.dk.

På http://pub.uvm.dk/2010/biologi ligger der råd og vink om biologi, der kan anvendes som inspiration til undervisningen.

Rigtig god fornøjelse!

Anette Helbo Sørensen
Maj 2013

Forfatter

Anette Helbo Sørensen

Redaktør

Katrine Mølgaard Andersen

Udgave

5.

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    01/12/2017

Udgiver

    Praxis

Læs mere