Frisør - fagbog

Frisør – fagbog er frisørfagets grundbog. Den dækker alle de grundlæggende discipliner, der knytter sig til faget. Bogen beskriver frisørfagets teknikker og alt det, en dygtig frisør bør vide og kunne – lige fra viden om arbejdsmiljø, ergonomi og stilhistorie til avancerede klippemetoder, colorations- og strukturbehandlinger.

Frisør – fagbog er gennemillustreret, og der er ordlister med forklaring af fagudtryk og gråzone-ord. Alle disse forskellige elementer er med til at gøre bogen velegnet som opslagsværk og brugbart redskab både under og efter uddannelsen.

Frisør – fagbog er skrevet til undervisningen på erhvervsskolerne, og indholdet dækker nu både frisøruddannelsens grund- og hovedforløb.

Branchens forord

Frisør – fagbog er frisørernes grundbog gennem hele uddannelsen – både til grund- og hovedforløbet.

Frisør – fagbog tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets seneste bekendtgørelse og rummer al ny og opdateret viden om frisørfaget.

Frisørfaget og -branchen har med denne grundbog et virkelig godt opslagsværk til kommende og nuværende frisørelever.

Bogen er for alle i faget en lærebog, man gemmer efter endt uddannelse. Den skal betragtes som en lærebog for skoleperioderne, men også som en bog, læremester opbevarer i sin forretning som undervisningsbog for de ansatte elever i forretningen.

Juli 2018

Forfatterfonden for frisører

Linda Wetterstein
Formand

 

Forfatternes forord

Frisørens nye fagbog har gennemgået den helt store redigering, dagrundforløbsbogen og hovedforløbsbogen nu er sammenskrevet. Begrundelsen
for dette er, at undervisningen på grund- og hovedforløbet er meget tæt forbundet, hvilket der nu er taget er højde for i tilrettelæggelsen af det faglige stof. Rent grafisk signalerer en farvet linje på siden, at der er tale om indhold, der overvejende hører til på grundforløbet.

Dette betyder, at bogens indhold er ændret markant. Indholdet er ændret i stort set alle kapitler. I nogle kapitler er der sket store ændringer, og i andre er der lavet småjusteringer. Og der er kommet et ny kapitel til: Værktøjslære. I Klipning og terminologi er den allerstørste ændring dog sket i forhold til emnerne klædelighed og herrearbejde. Klædelighed kan man aldrig diskutere, mens smag er en helt anden ting.

Herudover indgår den faglige kemi nu i bogen. Alt omkring kemidelene er opdateret, så det passer bedre til de produkter, som der anvendes i praksis. Herudover suppleres bogen med hæftet Klassisk herrearbejde. Bogen er blevet mere fagfaglig. Forstået på den måde at der bruges de fagudtryk og faglige termer, som der i dag benyttes i uddannelsen. 

Bogens layout er desuden blevet opdateret med nye illustrationer og billeder. Arbejdet med den nye fagbog er foretaget af undervisere fra følgende skoler: 
• Syddansk Erhvervsskole Odense
• EUC Sjælland
• EUC Syd
• Style & Wellness College Aalborg
• Tradium
• next
• Herningsholm Erhvervsskole

Redaktør

Christina Mørkholm

Udgave

1. udgave, 1. oplag

Udgivet

    21/08/2018

Udgiver

    Praxis

Læs mere