Teknisk Matematik 3

Teknisk Matematik 3 er lærebogen, der sammen med Teknisk Matematik 2 dækker andet år af B-niveau samt A-niveau på det tekniske gymnasium, men er også velegnet på andre ungdomsuddannelser. Det er et dynamisk, inspirerende og letslæseligt materiale, der gør brugerne til aktive medspillere. Regler, beviser, eksempler og opgaver er sammensat i en pædagogisk logisk rækkefølge, der bidrager til en god indlæring.

Til serien hører bind 1, der dækker B-niveaus første år, og bind 2 som allerede omtalt.

I bind 3 dækkes følgende emner: vektorregning i rummet, trigonometriske funktioner, differentialregning II, integralregning II, differentialligninger, diskret matematik og vektorfunktioner. Kapitlet om diskret matematik er skrevet af Thomas Bolander.

Denne bog er en helt ny gennemarbejdet udgave på baggrund af 1. udgave af Teknisk Matematik 3. Bogen er udarbejdet, så den sammen med Teknisk Matematik 1 og 2 for en stor del dækker kernestoffet til HTX- uddannelsens A-niveau.

I øvrigt kan der henvises til ”forord” og ”Indledninger” i bind 1, hvor der er en beskrivelse af den matematiske og pædagogiske udvikling samt om gode råd til elev og lærer.

Desuden udgives en formelsamling, som med fordel kan købes og anvendes sammen med bogen.

Kapitlet Diskret matematik er skrevet af Thomas Bolander.

Juni 2018

Preben Madsen

Forfatter

Preben Madsen - med kapitel af Thomas Bolander

Redaktør

Karen Agerbæk

Udgave

2. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    30/08/2018

Udgiver

    Praxis

Læs mere