Materialelære for metalindustrien

Materialelære for metalindustrien giver en systematisk indføring i strukturen, fremstillingen og bearbejdningen af de gængse materialer, der bruges inden for metalindustrien. Bogen belyser både gammelkendte og nyere metaller samt legeringer, støbeteknikker, hærdemetoder og anvendelsesformål. 

Plastmaterialer anvendes til mange formål sammen med og i stedet for de forskellige metaller. Derfor er der også en fyldig beskrivelse af plastmaterialer, deres struktur, bearbejdningsmuligheder og anvendelsesområder. Også keramiske materialer gennemgås nærmere.

Bogen er udarbejdet til undervisningen ved erhvervsskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler m.fl., hvor der kræves indgående viden om materialeteknologi.

Bogen er et nyttigt opslagsværk, som er rar at have ved hånden – også efter endt uddannelse.

Denne bog giver en systematisk indføring i strukturen, fremstillingen og bearbejdningen af de gængse materialer, der bruges i industrien. Stort set alle materialegrupper beskrives, såsom stål, metallegeringer,
plastmaterialer, elastomerer, kompositmaterialer og teknisk keramik. 

Læseren kan således tilegne sig en solid baggrundsviden med henblik på at bearbejde, designe og foretage optimale valg af materialer.

Bogen henvender sig til teknikere, teknisk designere, produktionsteknologer, maskinmestre, ingeniører og lignende faggrupper og studerende. Bogen er også velegnet til projektarbejde og undervisning i de gymnasiale uddannelser. Den kan bruges både som undervisningsbog og opslagsbog. Til sidstnævnte brug kan især fremhæves en række tabelværker, som kan anvendes i praksis. 

Ved udarbejdelse af 2. udgave er der tilføjet nye kapitler og stofgrupper, eksempelvis hårde, slidfaste overfladebelægninger og højstyrkestål. Endvidere er en del tabeller blevet revideret i overensstemmelse
med gældende standarder. Bogen fremstår i et nyt, farvelagt layout med en del nye figurer og fotos samt rentegninger af bogens oprindelige skitser. 

Materialelære for metalindustrien udkom første gang i 1990 med Mogens Rasmussen og Boris Pedersen som forfattere samt Poul Henning Olesen som emnekoordinator. Målgruppen for bogen var oprindelig teknikere i metalindustrien, men bogen har vist sig også at være velegnet som undervisningsbog på en del højere læreanstalter på grund af bogens faglige bredde og indsigt.

En særlig tak rettes til redaktør Michael B. Hansen, Erhvervsskolernes Forlag, som har været en stor hjælp ved valg af illustrationer og korrekturlæsning.

Maj 2010

Mogens Rasmussen
Finn Monrad Rasmussen

Forord til 3. udgave

Kapitel 5 om tilstandsdiagrammer er blevet gennemskrevet og fremstår dermed som et helt nyt og udvidet kapitel. Der er blevet tilføjet et nyt afsnit til kapitel 21, Plast, om stereolitografi, den fremstillingsproces, 
man i daglig tale kalder 3D-printning. Herudover er der foretaget enkelte justeringer og rettelser igennem hele bogen.

Forlaget har besluttet at udelade den dvd med en film om metallurgi og kontrolmetoder, som fulgte med 2. udgaven. Der kan findes tilsvarende film via internettet.

Juni 2015

Finn Monrad Rasmussen
Mogens Rasmussen

Forfatter

Finn Monrad Rasmussen, Mogens Rasmussen

Redaktør

Michael B. Hansen

Udgave

3. udgave

Udgivet

    30/08/2018

Udgiver

    Praxis

Læs mere