Struktør og brolægger

Struktør og brolægger er den fælles lærebog for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. De første 10 kapitler behandler det grundlæggende, fælles stof. Her får du bl.a. historien om struktør og brolægger-fagene, der går langt tilbage i tiden, og hvordan de er endt op med de uddannelser, vi kender i dag. Du lærer også om de fælles emner som fx byggepladsens opbygning, kvalitetssikring, tegningsforståelse, nivellering og afsætning samt anhugning. Tre kapitler behandler de grundliggende emner inden for anlægsteknik, byggeteknik og kloakrørlægger. De sidste tre kapitler indeholder al det nødvendige stof til de tre specialer: Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger.

Forord

Denne webBog er en sammenskrivning og revidering af de tre titler Anlægsstruktør-, Bygningsstruktør- og Brolægger-bogen, og er dermed også afløser for alle tre bøger. Ved omlægning af bøgerne til dette moderne online webBogs-koncept er fagene med helt fremme i det teknologiske felt inden for læremidler.

webBogen Struktør og brolægger skal danne grundlag for det faglige indhold og styrke kvaliteten af uddannelserne. Uddannelserne giver indsigt i og viden om både traditionelle og moderne faglige problemstillinger. En indsigt og viden, som lærlingene bringer med sig ud i virksomhedernes dagligdag.

Opsamlingen af struktørfagets viden og tradition, som nu er en del af det faglige indhold i denne webBog, påbegyndtes allerede med udgivelsen af Håndbog for Anlægs- og Bygningsarbejdere fra midten af 1930’erne. Denne betydningsfulde første bogudgivelse blev herefter løbende videreudviklet til den håndbog, der blev kendt under navnet Håndbog for Struktører. For brolæggerfagets vedkommende påbegyndtes arbejdet med at samle den faglige viden med J. C. Stolze Møllers håndskrevne og håndtegnede lærebog, som udkom for mere end 50 år siden.

Som det fremgår af de to indledende kapitler, 1A og 1B, er såvel struktørens som brolæggerens arbejde af ældre dato. Disse håndværk er forankret i en byggetradition, der er udviklet over mange hundrede år. De historiske vidnesbyrd er tydeligvis afsat overalt, og vi kan finde sporene efter disse byggerier og belægningsarbejder den dag i dag. Vi kan derfor med rette sige, at vi har med nogle håndværksfag at gøre, der har mange traditioner, og som vi helt berettiget kan være stolte af.

webBogen er tilrettelagt til at kunne anvendes fra uddannelsens start. Men den indgår først i værktøjskassens bogpakke, som lærlingene erhverver ved indgåelse af uddannelsesaftale med en virksomhed.

De første 10 kapitler er mere eller mindre fælles stof. I tilrettelæggelsen af disse kapitler opfylder bogen indholdsmæssigt de tværfaglige og fælles teoretiske stofområder, en struktør/brolægger har behov for på uddannelsens trin 1. De afsluttende kapitler, 11A, 11B og 11C, omfatter alene de specialerettede faglige emner og kompetencer på avanceret niveau for henholdsvis; Anlægsstruktør, Bygningsstruktør samt Brolægger. I de tilfælde, hvor der er overlap i emner inden for de forskellige specialer, er det medtaget i begge kapitler. Det er fx tilfældet med flisearbejde, som behandles både i kapitel 11A. Anlægsstruktør og 11C. Brolægger.

Med denne webBog er revisionen af Anlægsstruktørbogen, Bygningsstruktørbogen og Brolæggerbogen nu mere end fuldendt. Materialet er yderligere blevet beriget med forforståelsesopgaver, interaktive test, gruppeopgaver, videoer, animationer med mere. Resultatet er en moderne pædagogisk og faglig lærebog, der i sin helhed kommer omkring de store teoretiske emner i uddannelsen. At opgaven er lykkedes, skyldes ikke mindst en uvurderlig indsats fra de forfattere, som har medvirket i revisionen, og som har brugt megen tid herpå. Fællesudvalget takker alle, der har bidraget med entusiasme, faglig viden og indsigt ved udformningen af de enkelte afsnit.

 

 

Januar 2016

Det faglige Fællesudvalg for

Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget

Steen Boesen

Formand

Jesper Juul Sørensen

Næstformand

 

Bogens bidragsydere

 

Projektleder:

John Hvass, Byggeriets Uddannelser, Uddannelseskonsulent

 

Forfattere:

Kenneth M. Schjøtt, AMU Fyn

Lars Gotfredsen, AMU Fyn

Michael Rousing, Learnmark

Peter S. Rasmussen, NCC Construction Danmark A/S

Thomas Holland, Learnmark

 

Læsevejleder:

Maria Plougmand

 

Faglige korrekturlæsere:

Laurits Rasmussen, AMU Nordjylland

Jimmi Olesen, EUC Sjælland

Anton Christiansen, Det Faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget

K. Nicolai Thorsen, Københavns Tekniske Skole

Allan Mølgaard, Mercantec

 

Forlagsredaktør:

Michael B. Hansen, PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

Heidi Parsberg Madsen, PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

 

Billedleverandører:

Følgende firmaer og enkeltpersoner skylder vi en stor tak for hjælp med materiale til webBogen, såsom foto, videoer m.m.:

 

andersen & nielsen as

Horsens Vand A/S

TDC Operations Ledningsoplysning

Arbejdstilsynet

IBF

Teknologisk Institut, Beton

BAR Bygge & Anlæg

Jan Cirkola

Teknologisk Institut, Rørcentret

Bent Vangsøe Natursten A/S

John Hvass

Thomas Holland

BLÜCHER Metal A/S

Kenneth M. Schjøtt

3 AKTIVE A/S

Brolæggerlauget

Ledningsejerregistret (LER)

3F

Byggeriets Uddannelser

Leica Geosystems A/S

Tøjhusmuseet

Celsa Steel Service A/S

Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn

Ulefos A/S

Danmarks Vej- og Bromuseum

Mads Termansen (Oversigtstegning på webBogsforside og ved kapitelstart)

V. Løwener

Dansk Beton Belægningsgruppen

Nordisk Wavin A/S

Vrå Mørtelværk & Sejlstrup Entreprenørforretning A/S

Doka Danmark ApS

Ole W. Hansen

Zurface Natural Stone Solutions

Eskimo®

PERI Elementstøtter

Aalborg Portland A/S

Euro-sten as

PERI SKYDECK

 

Geberit A/S

SkillsDanmark

 

HauCon A/S

Sund & Bælt

 

 

 

Forfatter

Michael Rousing, Thomas Holland, Peter Rasmussen, Kenneth M. Schjøtt, Lars Gotfredsen

Redaktør

Heidi Parsberg Madsen, Michael B. Hansen

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Udgivet

    11/01/2016

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer