Organisation og mennesker 1. udg

Organisation og mennesker giver en bred indføring i organisationsteori. Bogen dækker alle fagområdets vigtigste værktøjer og teorier og indeholder beskrivelser af den
nyeste udvikling inden for faget, fx CSR og innovationsledelse, arbejdspsykologi, herunder stress, motivation, udbrændthed, m.m.

Organisation og mennesker indeholder følgende emner:
• Organisationens struktur
• Organisationens strategi
• Organisationens processer
• Organisation og ledelse
• Organisationens kultur
• Organisationens mennesker
• Organisationens omgivelser

Bogen giver desuden et historisk overblik over organisationsteoriens vigtigste ”skoler”.

Organisation og mennesker er skrevet i en enkel og lettilgængelig stil. Bogens 13 kapitler indeholder et væld af eksempler fra den virkelige verden og er skrevet på
baggrund af forfatterens erfaring med forskellige organisationer de seneste 30 år.

Alle kapitler indeholder praktiske øvelser, der sætter den læste teori i spil. Organisation og mennesker har et friskt og visuelt layout i en appetitvækkende stil
med mange illustrationer i en karakteristisk uhøjtidelig stil, der genkendes fra forfatterens bøger om projekt- og forandringsledelse, også fra Nyt Teknisk Forlag.
Organisation og mennesker dækker faget organisation på bl.a. erhvervsakademiuddannelserne, merkantile diplomuddannelser og akademi-/ merkonomuddannelserne.

Organisation og mennesker er skrevet af Bjarne Kousholt; forfatteren bag den anmelder- og læserroste bestseller: Projektledelse – teori og praksis.

Hermed har Nyt Teknisk Forlag og jeg som forfatter fornøjelsen af at præsentere en helt ny bog, som vi har arbejdet på de seneste to år. På en række væsentlige punkter adskiller bogen sig fra de fleste andre bøger om samme emne på det danske marked: 

Bogen er – ligesom min ganske vellykkede bog om projektledelse "Projektledelse – Teori og praksis", der lige er udkommet i 5. udgave – baseret på storytelling. Den pædagogiske metode storytelling vil sige, at jeg ved hjælp af små historier – eksempler – viser alle bogens vigtigste teorier og problemstillinger, som de kunne se ud i praksis i en organisation. Eksemplerne kobler teori og virkelighed sammen, og ved hjælp af bogens mange små øvelser – der ofte er knyttet til eksemplerne – involveres læseren.

"Organisation og mennesker" dækker alle fagområdets vigtigste værktøjer/teorier, har et internationalt perspektiv med fokus på globalisering, indeholder den nyeste udvikling inden for organisationsationsteori, fx CSR (Coporate Social Responsibility), og socialt entreprenørskab, Gary Hamels innovationsledelse, arbejdspsykologi herunder stress og udbrændthed m.m.

Hertil kommer, at bogen har stor fokus på forandringsledelse, iværksætteri, innovation og kreativitet samt på, hvordan organisationer behandler disse emner.

Kapitel 1, ”Organisation og organisationsteori” er en introduktion til emneområdet. Herefter følger kapitel 2, ”Historisk udvikling i teori og praksis”. 

Hvordan bruges bogen?

Er du ung studerende, i gang med din uddannelse og usikker over for det at komme ud i arbejdslivet, vil jeg anbefale dig at begynde med at læse Zenia-casen i starten af kapitel 1. Herefter kan du fortsætte med resten af kapitel 1, nøjes med at læse afsnittet ”Organisationsteoriens 9 hovedområder” og eksemplet: ”Empire State Building vs. One World Trade Center” i kapitel 2, før du går i gang med de dele af bogen, som læseplanen for dit fag peger på.

Inden du lægger bogen fra dig, må du ikke snyde dig selv for at læse om, hvad der videre skete med Zenia. Det gør du i kapitel 12 ”Iværksætter”. Måske får du en god idé?
Er du leder i erhvervslivet – eller ønsker at blive det – bør du læse hele bogen. Du vil blive klædt rigtigt godt på og kan sagtens læse bogen som selvstudium, da alle vigtige emner er illustreret med små eksempler, så man ikke bliver efterladt i teoriernes elfenbenstårn.

For de sikkert mange læsere, der gerne vil supplere med yderligere materiale, har jeg gennem hele bogen sørget for, at de engelske betegnelser på de forskellige emner, begreber og teorier, bliver nævnt, så det er let fx af google sig til mere viden. 

For undervisere, rapportskrivere og andre, der – under omhyggelig overholdelse af lov om ophavsret og idet kilden altid angives – har brug for adgang til en digital udgave af bogens figurer og tabeller, gælder, at man henvender sig til forlaget: [email protected] 

På forlagets hjemmeside kan man hente alle bogens illustrationer og figurer: nyttf.praxis.dk/organisation

For (kærlig) kritik, forbedringsforslag, tips og idéer, samt erfaringer med brug af bogen, er jeg som passioneret forfatter altid klar ved indbakken, så tøv ikke med at kontakte mig. 

Rigtig god fornøjelse med bogen!

Bjarne Kousholt, maj 2014
[email protected]
www.researchfirm.dk

Forfatter

Bjarne Kousholt

Redaktør

Kirsten Nordentoft

Udgave

1. udgave

Udgivet

    12/10/2018

Udgiver

    Praxis

Læs mere