Dataanalyse

Forløbet, der har en uges varighed, er det fjerde fag på hovedforløbsspecialet Digital handel, hvor eleven opnår grundlæggende færdigheder i arbejdet med data, dataanalyser og målsætning. Det gælder identificering af datakilder, indsamling og behandling af data samt omsætte data til praktisk anvendelse ved hjælp af relevante datahåndteringssystemer og visualisering. Eleven vil efterfølgende kunne trække og opstille standardrapporteringer på e-commerce driftsopgaver, og få kendskab til SEO-arbejde ud fra dataanalyse. Der tages udgangspunkt i konkrete opgaver i arbejdet med Excel og Google Analytics, og samt værktøjer til at opstille og aflæse digitale mål.

Type

PRAXIS-skabelon

Udgivet

    12/10/2018

Udgiver

    Videncenter for digital handel

Læs mere