Gastronom - lærebog for kok, smørrebrød og catering

Gastronom - lærebog for kok, smørrebrød og catering er fagets bog. Den afløser 4. udgaven. Bogen følger bekendtgørelsen og dækker hovedforløbet for specialet kok og første del af hovedforløbet for specialet smørrebrød og catering.

Bogen omhandler det grundlæggende og klassiske fundament for gastronomfaget: Råvarekendskab, teknikker, tilberedningsmetoder og klassiske opskrifter.
Derudover indeholder den meget mere, eksempelvis: køkkenmæssige egenskaber, køkkenklar, sensorik, menulære og garniturenavne.

De mange flotte billeder og illustrationer i bogen giver en visuel indføring i råvarer, teknikker, opskrifter i billeder m.m.

Bogens fyldige stikordsregister og ordlister gør den velegnet som lærebog og som opslagsbog i køkkenet.

På opskrifter.praxis.dk finder man en stor opskriftssamling, der også inkluderer opskrifterne fra bogen. Desuden findes ekstramateriale ved omtalen af bogen
på webshop.praxis.dk.

Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen arbejder for at skabe en spændende og inspirerende gastronomuddannelse til glæde for eleverne og til gavn for virksomhederne.

For at hjælpe skolerne med undervisning og for at klæde eleverne bedst muligt på, har udvalget udviklet denne lærebog til gastronomuddannelsen. Bogen dækker uddannelsens målpinde.

Vi håber, at alle aktører, såvel elever, undervisere på fagskolerne og branchen, vil tage godt imod bogen og bruge den i undervisningen. Det er fagets bog.
Bogen bygger på den grundlæggende gastronomi, der lærer elever om råvarer, tilberedning og arbejdsplanlægning m.m. – grundlæggende for, at man lærer håndværket fra bunden af, og som understøtter den spirende
kreativitet, der bevirker, at vi i Danmark uddanner nogle af verdens bedste håndværkere i gastronomfagene.

Forud for denne udgave er bogen blevet gennemgået for at sikre, at indholdet fortsat er gældende og opdateret. En stor del af bogen har undergået en pædagogisk gennemgang for at sikre, at den bliver så undervisningsvenlig
som muligt. Der er udviklet billedserier, som viser, hvordan man foretager en lang række ting, bl.a. udskæring og tilberedning af kød. En del opskrifter er blevet ensrettet ift. portioner og beskrivelser.

Udvalget vil i forbindelse med udgivelsen takke skolerne for deres konstruktive tilbagemeldinger og samarbejde i processen med opdateringen. En hjælp, som har medvirket til at gøre fagets bog endnu bedre.

December 2018
Formandskabet for Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen

Michael Jørgensen
formand

Jens Pedersen
næstformand

Forfatter

Læremiddelfonden

Redaktør

Karen Agerbæk

Udgave

5. udgave

Uddannelse

Udgivet

    21/12/2018

Udgiver

    Praxis

Læs mere