Omkostningstyper - Erhvervsøkonomi E

Eleven får indsigt i omkostningstyper for en e-handelsvirksomhed inklusiv opstart, drift og logistikomkostninger. Eleven skal omsætte læringen til konkrete anvisnger og vurderinger i forhold til konkurrenceevnen og de enkelte parametres egenskaber.

Type

PRAXIS-skabelon

Niveauer

Udgivet

    25/01/2019

Udgiver

    Videncenter for digital handel

Læs mere