El Ståbi

El Ståbi® indeholder alt, hvad enhver tekniker i el-branchen har brug for at vide. Med El Ståbi i hånden kan man konstruere og dimensionere stort set alle former for el-installationer, elektriske maskiner og apparater, herunder tavler og fordelingsanlæg, belysningsanlæg samt automatikanlæg.

Bogen beskriver den grundlæggende teori og er fuldstændig opdateret til gældende regler og standarder samt hvorledes disse kan og skal bruges. Der er vigtigt nyt om referencebetegnelser og overbeskyttelse, samt nyt om sikringsanlæg. Desuden er der en beskrivelse af udfasningen af lyskilder samt energimærkning, med fokus på CO2-udledningen.

5. udgave af El Ståbi har gennemgået de ændringer og opdateringer, der bringer opslagsværket helt op til dato, både hvad angår teknisk indhold og grafisk layout, og værket fremstår nu både grafisk tydeligt og logisk inddelt i de faglige kapitler. El Ståbi er inddelt i fem hovedafsnit: Grundlæggende viden, Elforsyning og installationer, Maskiner, Beskyttelse samt Almen viden.

Værkets mange faglige forfattere har hver i sær bidraget med en opdatering af deres emneområde, og herunder sikret at indholdet er opdateret i henhold til gældende regler og dagens generelle praksis. De tekniske kapitler er forsynet med tabeller og figurer, der ligeledes er opdateret og blevet markant mere tydelige. 

El Ståbi er først og fremmest et opslagsværk for den praktiske teknikker, og der er ved den faglige redaktion og udarbejdelse af hvert enkelt kapitel lagt vægt på en ligefrem og let forståelig tilgang til de enkelte emner.

Opslagsværket er dermed designet til at være en let og hurtig hjælp til det daglige arbejde med de mange facetter inden for det elektrotekniske område.

Figurer og formler er nummereret fortløbende inden for hvert kapitel. Litteraturlisten omfatter både kildemateriale og supplerende materiale. Der henvises i øvrigt til Ståbiens hjemmeside www.staabi.dk for yderligere oplysninger og materiale.

Henrik Balslev
Faglig redaktør

Forfatter

Carsten Dahl Petersen m.fl.

Redaktør

Bjarke Hansen, Keld Olesen

Udgave

5. udgave

Udgivet

    04/02/2019

Udgiver

    Praxis

Læs mere