Projektledelse - overblik og indblik

Projektledelse – overblik og indblik er både en håndbog og en lærebog i projektarbejdets mange aspekter. Bogen giver såvel overblik som indblik – hurtig information eller fordybelse. 

Bogens struktur er i sin opbygning stort set identisk med forløbet i et typisk projekt, og teori og praksis suppleres med uddybende illustrationer. Sidst i bogen er der en opgave, der gennemgår et typisk projektforløb.

Projektledelse – overblik og indblik henvender sig til læsere med interesse for projekter og projektarbejde – forhåndsviden er ikke nødvendigt. Det kan være:
• Som led i en uddannelse (KVU, MVU, LVU, akademiuddannelserne)
• I forbindelse med en arbejdssituation 
• Almindelig interesse

Projektledelse – overblik og indblik omhandler følgende emner:
• Projektorganisationen og projektbegrebet
• Forskellige projekttyper og -modeller
• Projektbeskrivelsen
• Etableringen, planlægningen og styringen af projektet
• Projektets afslutning
• Ledelse af projektet
• Projektarbejde i praksis

Denne bog er beregnet for to målgrupper, nemlig de læsere:
● Der er interesserede i en lettilgængelig indføring i gennemførslen af et projekt
● Der ønsker en grundig indføring i de mange aspekter, der knytter sig til arbejdet i og med projekter

Interessen for projektorganisering kan være:
● Som led i en uddannelse
● I forbindelse med en arbejdssituation
● Almindelig interesse

Da projektarbejdsformen er blevet meget almindelig, har mange uddannelser i de senere år indført læren om projektarbejdet som fag. Det gælder både de kortere (KVU), de mellemlange (MVU) og de lange (LVU) videregående uddannelser.

Derfor er der også skrevet mange bøger om emnet, hvilket undertegnede er ganske klar over. Så hvorfor skrive denne bog – en mere, kan man spørge? Det hænger ganske enkelt sammen med mine mange år som både projektleder og -deltager samt som underviser inden for området. Her har det ofte ærgret mig, at meget af den litteratur, jeg har set, altid har haft en eller flere mangler. De mest typiske fejl har været, at bogen: 
● Var fremmedsproget, normalt på engelsk
● Var målrettet et bestemt fagområde
● Ikke var særlig læsevenlig
● Var for teoretisk
● Ikke var beregnet for en almindelig læserkreds
● Kun omhandlede dele af projektarbejdet
● Omhandlede for meget styring og for lidt projektledelse – eller omvendt

Det byder sig selv, at jeg med denne bog vil forsøge at undgå de nævnte fejl og forsøge at skrive en bog, der henvender sig til alle, der har – eller vil få – projektarbejde som en del af deres hverdag, enten som deltagere eller som ledere.

Sekundært henvender bogen sig til personer, der befinder sig uden for selve projektarbejdet. Det være sig ledere i basisorganisationen, beslutningstagere og såvel interne som eksterne interessenter.

Det er således en bog, der behandler projektarbejdet generelt, og dermed kan anvendes uanset, hvilke emner/problemer der skal behandles som et projekt. Hvor godt det er lykkedes, kan kun du – læseren – afgøre. Derfor er jeg glad og taknemmelig for eventuelle kommentarer, som kan være med til at gøre bogen bedre. Og henvendelsen sker bedst via forlaget.

Men afslutningsvis vil jeg takke Jesper G. Frederiksen for mange konstruktive oplæg og forslag, ligesom visse modeller er kraftigt inspireret fra ham. En stor tak til Bent Sørensen for løbende med- og modspil under udarbejdelsen af bogen, herunder megen god kritik, og hvis bogen er lykkedes, har han sin store andel heri.

Flemming Ettrup
Januar 2011

Forord til 4. udgave

I 3. udgave blev der foretaget en del såvel indholdsmæssige som strukturelle korrektioner – primært foranlediget af de mange tilbagemeldinger, jeg har modtaget. I 4. udgave er der to større ændringer, idet afsnit 2.5.2 er blevet justeret (forkortet), og at der bagerst i bogen er indsat en øveopgave, kaldet Quick Data, som gennemgår et typisk projektforløb. Til opgaven er der endvidere en vejledende løsning, der ligger på webshop.praxis.dk. Her findes også en række opgaver, der frit kan anvendes.

Korrektionerne for 4. udgave er – bortset fra afsnit 2.5.2 – meget begrænsede, således kan bogen bruges sideløbende med 3. udgave, næsten uden problemer. Meget af arbejdet med diverse ændringer er både inspireret af og gennemført sammen med Jesper G. Frederiksen, som jeg er megen tak skyldig.

God fornøjelse

Flemming Ettrup

Marts 2019

Forfatter

Flemming Ettrup

Redaktør

Christina Mørkholm

Udgave

4. udgave

Udgivet

    05/03/2019

Udgiver

    Praxis

Læs mere