Bådebygning

Bådebygning er grundbogen, der dækker alle faser i arbejdet med at bygge både. Den behandler såvel traditionelle som moderne byggemetoder og indeholder beskrivelse af byggematerialer. Bogen supplerer desuden med baggrundviden, så man får en fundamental viden om alle fagets områder. Overalt i bogen er der udførlige illustrationer, som understøtter teksten.

Med Bådebygning i hånden er den interesserede godt rustet til det daglige arbejde.

Ideen til en egentlig samlet lærebog til uddannelserne bådebygger og skibstømrer blev fostret i 1996 af lærere ved Helsingør Erhvervsskole (nu Erhvervsskolen Hamlet, Helsingør). Ideen blev godtaget hos ledelsen, i branchen og ikke mindst i Industriens Uddannelsesfond. Uden denne støtte havde det ikke været muligt at fremstille bogen, da en så lille uddannelse med et begrænset antal elever ikke alene kan betale for så stor en produktion. 

Lærebogsmaterialet til uddannelserne har været begrænset, og det har været svært at finde andre egnede bøger på dansk. Denne bog er et forsøg på at afhjælpe dette forhold. Bogen er på ingen måde komplet - og der er stadig mange forhold og metoder, som ikke er beskrevet, ligesom tusind tips, der læres på arbejdspladserne, ikke kan komme med. Det pensum, som er beskrevet, skal ses i sammenhæng med en mængde praktiske opgaver og tegneopgaver, som eleverne på skolen gennemgår i løbet af uddannelsen. 

Forfattere til bogen er: 

  • Ole Næsted - ide, tekst og tegning
  • Keld Sivertsen - tekst og tegninger
  • Lars Jensen - faglig korrektur og gode ideer
  • Anders Tårnby - svejsning og flammeskæring
  • Anders Dørge - spåntagende bearbejdning
  • Niels Roos - skibsingeniør - korrosion

 

December 2002

Forfatterne

Forfatter

Ole Næsted, Keld Sivertsen, Lars Jensen, Anders Tårnby, Anders Dørge, Niels Roos

Redaktør

Karen Agerbæk

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Udgivet

    11/03/2019

Udgiver

    Praxis

Læs mere