HF Tømrer, Kel

Dette iPraxisforløb er 1 af 8, der er udviklet til tømrernes hovedforløb. Ved udgangen af 2019 forventes yderligere 2 iPraxisforløb klar.

iPraxisforløbene er ikke udviklet til at skulle gennemføres i en bestemt rækkefølge, men til at kunne trækkes ind i et hvilket som helst hovedforløb, når det passer i forhold til den planlagte undervisning.

Forløbenes titler er:

 • Tag med bjælkespær og undertag
 • Valm og halvvalm
 • Kel
 • Plankekel
 • Vådrum
 • Lette ydervægge
 • Vinduer og udvendige døre
 • Gulv på strøer
 • Trapper (ultimo 2019)
 • Råd og svamp (ultimo 2019)

Nogle af iPraxisforløbene indeholder flere opgaver. Fx omfatter Kel-forløbet både Kel med lodret sternKel ved brandkam og Kel med vinkelret stern.

Alle iPraxisforløbene er opbygget efter samme skabelon. Med udgangspunkt i udførelse af en praktisk opgave kommer eleverne omkring emner som tegning, materialer, værktøj, planlægning, arbejdsmiljø og kvalitetssikring - både i teori og i praksis. Skabelonen er identisk med den, som iPraxisforløbene til Træfagenes Byggeuddannelse/GF2 er bygget op over.

Som noget af det første i iPraxisforløbene skal eleverne arbejde med opgavens kompetencemål, og som noget af det sidste møder de kompetencemålene igen, når de skal vurdere egen læring. Rundt omkring i forløbene støder eleverne desuden på små fagrettede quizzer, der understøtter læringen af det faglige stof.

Type

PRAXIS-skabelon

Læringsmål

Læringsmål

Udgivet

  15/05/2019

Udgiver

  Praxis

Læs mere