Basiskemi C

Basiskemi C indeholder en grundig indføring i kemiens grundbegreber: grundstoffer, ioner og ionforbindelser, kovalente bindinger, mængdeberegninger, blandinger, organisk kemi samt syre/base- og redoxreaktioner. Undervejs findes mange opgaver, der sikrer forståelsen af begreberne. Desuden afsluttes hvert kapitel med en opsamling, hvortil der også hører notatark, der kan hentes frit i en pdf-version på forlagets hjemmeside her

Bogen er produceret til brug i ungdomsuddannelsernes undervisning i kemi på C-niveau, men vil også kunne anvendes i grundskolens overbygning som optakt til ungdomsuddannelsernes videre forløb samt til genopfriskning af begreberne på de videregående uddannelser.

Basiskemi C dækker kernestoffet, som det er beskrevet i læreplanen for kemi C på de gymnasiale uddannelser efter gymnasiereformen 2005. I forbindelse med gymnasiereformen i 2017 er der i de nye læreplaner for kemi kun foretaget mindre justeringer i kravet til det faglige indhold. Bogen dækker således forsat kernestoffet i kemi C. For at få passende kontinuitet og sammenhæng i teksten er der dog også inddraget supplerende stof, fx molekylers opløselighedsforhold, idealgasloven og brugen af oxidationstal. Det supplerende stof kan naturligvis tilvælges frit efter interesse og studieretning.

Basiskemi C er en gennemrevideret udgave af Helge Myginds Kemi 2000 C-niveau. Siden Kemi 2000-serien begyndte at udkomme i 1994, er der sket ændringer, som har nødvendiggjort justeringer i teksten. I grundstoffernes periodesystem nummereres grupperne fra 1 til 18. Det »gamle« system med hovedgrupper og undergrupper benyttes stadig af mange, og derfor angives i teksten såvel nye (arabertal) som gamle gruppenummereringer (romertal). Navngivningen af kemiske stoffer følger anbefalingerne fra Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg (Kemisk ordbog, 3. udg. 2008).

Til de få beregningsformler, som eleverne skal kende på C-niveau, har vi af hensyn til de elever, der forsætter med kemi til A-niveau, benyttet nomenklaturen fra Formelsamling kemi A (Kemiforlaget). Det skal bemærkes, at mange opgaver i modsætning til tidligere nu angives med ikke-afstemte reaktionsskemaer. Arbejdet med kemi kræver tabelopslag, og da man på de fleste skoler benytter sig af Databog fysik kemi (F & K Forlaget), har vi valgt at benytte data herfra.

Hvert af bogens kapitler afsluttes med en opsamling af vigtige begreber. For at eleverne kan arbejde aktivt med forståelsen af stoffet ved hjælp af opsamlingerne, er der udfærdiget to notatark til hver opsamling. Det mest hensigtsmæssige er, at eleverne noterer på egne ark, derfor kan notatarkene frit downloades fra forlagets hjemmeside.

Vibeke Axelsen &

Ole Vesterlund Nielsen

Forfatter

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen, Vibeke Axelsen

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    27/05/2019

Udgiver

    Haase Forlag

Læs mere