EL-sikkerhed

Eleverne får viden om, og færdigheder i, arbejde på eller nærved spændingsførende installationer og anlæg.

Eleverne lærer om forholdsregler ved arbejde på eller nærved spændingsførende anlæg og installationer i henhold til den Europæiske Standard EN5010110-1:2013

Faglige mål: Eleven skal kende standarden og kunne navigere i denne. Eleven kan planlægge og udføre arbejdet sikkert, herunder tage forholdsregler under specifikke forhold. Elevene skal kunne måle elektrisk spænding, ud fra dette, og øvrige forhold, foretage korrekt planlægning af arbejdet. Eleven lærer at vurdere hvilke faglige kvalifikationer, der skal være tilstede for at måtte udføre et givent arbejde.


Type

PRAXIS-skabelon

Udgivet

    28/05/2019

Udgiver

    Videnscenter for Håndværk

Læs mere