Stilladshåndbogen

Stilladshåndbogen er stilladsmontørfagets grundbog, men tilrettelagt, så den også kan anvendes af de projekterende, entreprenørerne og brugerne.

Stilladshåndbogen beskriver de almindeligt forekommende stilladsopgaver og de krav, der stilles til stilladsbyggeri i dag.

Stilladshåndbogen er rigt illustreret, og dens anvisninger sikrer en korrekt faglig udførelse, der er i overensstemmelse med de gældende regler inden for området.

Stilladshåndbogen er udarbejdet i et samarbejde mellem de faglige organisationer og skal ses som en opsamling af stilladsbranchens viden og traditioner.

En branche, som ønsker at følge med tiden og forny sig løbende, skal kendes sig selv og sine rødder. En branche omfatter de medarbejdere, traditioner, arbejdsmetoder og ikke mindst de virksomheder og virksomhedskulturer, den fælles historie har skabt.

Stilladsbranchens parter har gennem årene udviklet en faglig stædighed og stolthed for faget. Det har til tider medført en del ballade, men uanset hvor stejlt stilladsarbejderne og virksomhederne har stået over for hinanden, har der aldrig hersket tvivl om det endelige mål, nemlig at sikre fagligheden og dermed branchens fremtid.

Den faglige stædighed og stolthed for faget har ført til udvikling af branchens arbejdsmarkedsuddannelser og senere etableringen af stilladsmontøruddannelsen.

Stilladsbranchens har, i samarbejde med stilladsskolerne, påtaget sig et ansvar ved etableringen af stilladsmontøruddannelsen på et højt fagligt niveau. Målsætningen er, at stilladsbranchen forsat skal være blandt de bedste brancher, når det gælder uddannelse og arbejdsmiljø.

Stilladshåndbogen skal ses som et resultat af denne målsætning. Stilladshåndbogens opsamling af fagets viden og faglige traditioner på et grundlæggende niveau skal bl.a. medvirke til at styrke kvaliteten i stilladsmontøruddannelsen.

Som det fremgår af det indledende kapitel, er stilladsmontørens arbejde af meget gammel ato, og faget er forankret i en tradition, der er udviklet over mange hundrede år. Stilladshåndbogen giver en grundig gennemgang af de generelle krav, der stilles til stilladsbyggeri i dag, og den skal samtidig betragtes som grundbog for stilladsmontøruddannelsen.

Vi håber, at Stilladshåndbogen også kan blive et nyttigt redskab for branchens primære målgruppe: De projekterende, entreprenørerne og brugerne.

Stilladsbranchen takker Entreprenørbranchens Forlagsfond, der har gjort udgivelsen af Stilladshåndbogen mulig. Endvidere ønsker vi at takke forfatteren Jørgen Stephansen, redaktøren Ole W. Hansen og fagfolk, som med stor faglig indsigt har stået for manuskriptet.

Stilladsarbejdernes Landsklub, 3F
Thorkil Jansen
formand

Stilladssektionen, Dansk Byggeri
Bo Jensen
formand

Forfatter

Jørgen Stephansen

Redaktør

Heidi Parsberg Madsen

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Udgivet

    04/06/2019

Udgiver

    Praxis

Læs mere