Anvendt kemi 2, 3. udgave

Anvendt kemi 2 er andet bind i Anvendt kemi-serien. Bogen dækker B-niveauet og arbejder målrettet med det, der karakteriserer den anvendte kemi: De materialer, den produktion og de kemiske teknologier, der er væsentlige i det moderne samfund. 
 
Anvendt kemi 2 behandler kemisk ligevægt, reaktionshastighed, syntese og analyse samt organiske stoffer med oxygen og nitrogen. Opgaver og eksempler er integreret i teksten, og en række cases perspektiverer kernestoffet. Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog uden at gå på kompromis med fagligheden. 
 
Serien er oprindeligt skrevet til det tekniske gymnasium, HTX, men er efterfølgende tilpasset de andre gymnasiale uddannelser. Forfatteren underviser på HTX samt HF (VUC) i Horsens, og materialet til bogen er testet i undervisningen på begge uddannelser. 

Dette andet bind i Anvendt kemi-serien fra juli 2011 dækker det meste af det stof, der traditionelt gennemgås i kemiundervisningen på andet år på HTX, hvor der ikke undervises på C-niveau alene, samt i forbindelse med det, der på HF og STX kendes som B-niveauet. Det har været målet, at den røde tråd fra bind 1, med vekselvirkning mellem praktiske eksempler og teoretisk stof, også her fremstår som en vigtig del af kemien.  
 
Mange mennesker har hjulpet mig med denne bog. En stor tak til de mange elever, der i årets løb har givet mig mange konstruktive input til forbedringer og justeringer i forhold til bind 1. En særlig tak skylder jeg især Thomas, Nico, Ashkan, Tahmina, Sissel og Caroline, der alle (og uden tvang) lod sig fotografere og nu optræder her i bogen. Også tak til mine kolleger på såvel Horsens HF & VUC samt Horsens Tekniske Gymnasium, og specielt til Laila Knudsen og Søren Hansen, som har givet gode råd i faglige spørgsmål til forskellige emner i bogen. Igen i dette bind har Peter Müller været en god hjælp, når det gælder arbejdet med det praktiske apparatur. En række specialister inden for forskellige fagområder har leveret cases fra ”den virkelige verden”, og også disse forfattere skal herfra have en stor tak for deres respektive bidrag.  
 
Endelig skal Knud Ole Reffstrup heller ikke glemmes. Hans grundige og konstruktive kritik ved gennemlæsningen af bogen har givet mange forbedringer af teksten og luget mange fejl ud. De fejl, der stadig måtte være, står dog helt for min regning. Sidst, men ikke mindst skal min familie også nævnes. Tak til jer for stor tålmodighed og opbakning for projektet.  
 
I 2. udgave fra maj 2015 er der foretaget rettelser, ligesom denne 3. udgave er kritisk gennemgået og redaktionelt tilrettet for småfejl, inkonsistenser og lign. Den er ligesom Anvendt kemi 1 tilpasset den nye reform. Teksten er udbygget flere steder, bl.a. med tilføjelsen af et afsnit om fordelings- og opløselighedsligevægte, mens acetylsalicylsyre-syntesen er udvidet. Endelig er bogen blevet opdateret med et lidt strammere layout. 
 
Horsens, april 2019 
Flemming Fischer 

Forfatter

Flemming Fischer

Redaktør

Jesper Nørgaard

Udgave

3. udgave 2019

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    11/06/2019

Udgiver

    Praxis

Læs mere