Basiskemi B

Basiskemi B er en gennemrevideret og forøget udgave af Kemi 2000 B-niveau. Sammen med Basiskemi C dækker Basiskemi B kernestoffet på B-niveauet.

Bogens ni kapitler er:
1. Kemiske reaktioners hastigheder
2. Kemisk ligevægt
3. Syre-basereaktioner
4. Carbonhydrider
5. Karakteristiske grupper og stofklasser i den organiske kemi
6. Isomeri
7. Kosten – kemisk set
8. Uorganisk kemi
9. Vigtige uorganiske nitrogenforbindelser

Hvert kapitel afsluttes med en opsamling, hvortil der også hører notatark, der kan hentes frit i en pdf-version på forlagets hjemmeside her.

Basiskemi B dækker sammen med Basiskemi C kernestoffet, som det er beskrevet i læreplanen for kemi B på de gymnasiale uddannelser efter gymnasiereformen 2005. I forbindelse med gymnasiereformen i 2017 er der i de nye læreplaner for kemi kun foretaget mindre justeringer i kravet til det faglige indhold. Bogen dækker således forsat kernestoffet i kemi B. For at få passende kontinuitet og sammenhæng i teksten er der i de fleste kapitler også inddraget kernestof, der kun er tilknyttet kemi på A-niveau. Desuden vil man i teksten finde en del supplerende stof, som naturligvis kan tilvælges frit efter interesse og studieretning.

Basiskemi B er en gennemrevideret udgave af Helge Myginds Kemi 2000 A-niveau 1. Vi vil gerne takke Helge Mygind for kommentarer og inspiration til faglige diskussioner undervejs. Det har været vigtigt for os at videreføre Myginds klare og præcise opbygning af teksten, så det tydeligt fremgår, hvor de vigtige pointer findes.

Navngivningen af kemiske stoffer følger anbefalingerne fra Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg (Kemisk Ordbog, 3. udg., 2008).

Til beregningsformler har vi af hensyn til de elever, som fortsætter med kemi på A-niveau, benyttet nomenklaturen fra Formelsamling kemi A (Kemiforlaget). Da arbejdet med kemi kræver tabelopslag, og man på de fleste skoler benytter sig af Databog fysik kemi (F & K Forlaget), har vi valgt at benytte data herfra.

Den uorganiske kemi synliggøres i kapitlerne 8 og 9, men der er tilføjet afstikkere til den organiske kemi for at illustrere, at der er væsentlige overlap mellem de to hovedområder inden for kemien. Kapitel 8 giver en systematisk præsentation af udvalgte metaller og ikke-metaller, og i kapitel 9 gennemgås et tema om nitrogens kemi. Det er ikke tanken, at al den uorganiske kemi systematisk skal gennemlæses – man kan således udvælge efter interesse og behov. Emnerne er hentet fra områder, hvor det er muligt at udføre eksperimentelt arbejde i et normalt udstyret kemilaboratorium.

Hvert af bogens kapitler afsluttes med en opsamling af vigtige begreber. For at eleverne kan arbejde aktivt med forståelsen af stoffet, er der udfærdiget to notatark til hver opsamling. Det mest hensigtsmæssige er, at eleverne noterer på egne ark, og notatarkene kan derfor frit downloades fra forlagets hjemmeside (www.haase.dk).

Vibeke Axelsen
Ole Vesterlund Nielsen

 

Forfatter

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen, Vibeke Axelsen

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    07/06/2019

Udgiver

    Haase Forlag

Læs mere