Basiskemi A

Basiskemi A giver sammen med Basiskemi C og Basiskemi B en grundig indføring i kernestoffet til kemi A. Hvert kapitel afsluttes med en opsamling af de nye kemiske begreber, som eleverne kan arbejde med selvstændigt med ved hjælp af (gratis) elektroniske notatark, der kan hentes frit i en pdf-version på forlagets hjemmeside her.

Basiskemi A indeholder følgende kapitler:
1. Termodynamik
2. Reaktionskinetik
3. Kemisk bindingsteori
4. Spektroskopi
5. Proteiner. Enzymer
6. Et indblik i cellernes kemi
7. Chromatografi

Basiskemi A dækker sammen med Basiskemi C og B kernestoffet, som det er beskrevet i læreplanerne for kemi A på de gymnasiale uddannelser efter gymnasiereformen 2005. forbindelse med gymnasiereformen i 2017 er der i de nye læreplaner for kemi kun foretaget mindre justeringer i kravet til det faglige indhold. Bogen dækker således forsat kernestoffet i kemi A. For at få passende kontinuitet og sammenhæng i teksten er der i de fleste kapitler også inddraget supplerende stof, som naturligvis kan tilvælges frit efter interesse. Flere af bogens kapitler vil kunne benyttes i bioteknologi på A-niveau.

Basiskemi A bygger i nogen grad på udvalgte dele af Helge Myginds Kemi 2000 A-niveau 1 og 2, hvor der imidlertid er sket en gennemgribende revidering. Bogen indeholder desuden helt nyskrevne afsnit, således at kernestoffet i læreplanerne for Kemi A i stx og htx dækkes. Vi vil gerne takke Tove Eriksen, Roskilde Gymnasium, for med stor pædagogisk og faglig indsigt at have gennemlæst og med højt humør kommenteret manuskriptet. Vi vil desuden gerne takke Helge Mygind for inspiration og fagligt kompetente kommentarer. Det har været vigtigt for os at videreføre Myginds klare og præcise opbygning af teksten, så det tydeligt fremgår, hvor de vigtige pointer findes.

Navngivningen af kemiske stoffer følger anbefalingerne fra Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg (Kemisk ordbog, 3. udg., 2008).

Til beregningsformler har vi benyttet nomenklaturen fra Formelsamling kemi A (Kemiforlaget). Da arbejdet med kemi kræver tabelopslag, og man på de fleste skoler benytter sig af Databog fysik kemi (F & K Forlaget), har vi valgt at benytte data herfra.

Bogens kapitler kan i store træk læses uafhængigt af hinanden. Kapitel 4 om spektroskopi kræver dog en gennemgang af teorien for orbitaler i kapitel 3. Kapitel 6, som giver et indblik i opbygningen af DNA og proteinsyntesen i cellerne, vil som minimum kræve en introduktion til proteiners struktur, sådan som det er beskrevet på de første sider af kapitel 5.

Hvert af bogens kapitler afsluttes med en opsamling af vigtige begreber. For at eleverne kan arbejde aktivt med forståelsen af stoffet, er der udfærdiget to notatark til hver opsamling. Det mest hensigtsmæssige er, at eleverne noterer på egne ark, og notatarkene kan derfor frit downloades fra forlagets hjemmeside.

Vibeke Axelsen
Ole Vesterlund Nielsen

Forfatter

Ole Vesterlund Nielsen, Vibeke Axelsen

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    07/06/2019

Udgiver

    Haase Forlag

Læs mere