Basiskemi A. Facit

Indeholder facit til alle opgaver i Basiskemi A.

Basiskemi A. Facit indeholder en facitliste til opgaverne i Basiskemi A. Den er tænkt som et praktisk hjælpemiddel for elever og selvstuderende, der ønsker at kontrollere egne resultater.

Resultaterne er præsenteret så kort og præcist som muligt med færrest mulige kommentarer. Kun hvor der er flere forskellige svar i samme opgave, er de enkelte resultater præciseret. Fx er der ikke angivet n(Na2SO4) = 0,0300 mol, hvis det er tilstrækkeligt at angive 0,0300 mol. Til gengæld angives både størrelsesbetegnelse og resultat, når det er nødvendigt, fx [H3O+] = 0,055 M og [OH] = 1,8 · 10–13 M. Man kan med andre ord ikke i alle tilfælde forvente at finde alle korrekte betegnelser for de beregnede størrelser.

Ved beregningen af resultaterne i facitlisten er der anvendt de atommasser, der er angivet i periodesystemet, som findes bagest i Basiskemi A. Resultaterne er afrundet efter de almindeligt anvendte afrundingsregler.

Forfatter

Ole Vesterlund Nielsen, Vibeke Axelsen

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    16/06/2019

Udgiver

    Haase Forlag

Læs mere