BasisMatematik. Grundforløbet

Dette materiale er produceret til grundforløbet i matematik på stx. Det giver eleverne en fornemmelse af, hvad der forventes på henholdsvis C-, B- og A-niveau, så de er klædt på til den screening, som er skitseret i læreplanen (2017).

Emnet er den rette linje, herunder førstegradsligninger, ensvinklede trekanter, matematiske modeller og ligningsløsning, begreber som ikke er ukendte fra grundskolen.

Materialet træner således kendt pensum, men peger også frem mod nye begreber og løsning af matematiske problemer på de forskellige niveauer i faget. I flere af bogens kapitler gives desuden små historiske pust fra historiens matematik, der sætter faget i perspektiv.

Bogen indeholder i alt 300 øvelser, der skal træne de basale færdigheder i matematik, de fleste uden brug af tekniske hjælpemidler. Ekstraopgaver kan hentes gratis (pdf) på forlagets hjemmeside.

Matematik er et abstrakt fag – mere abstrakt end fag som fysik, kemi og biologi. Disse fag handler om problemstillinger med udgangspunkt i naturen. Matematik handler ikke om raketter, kulstofatomer og bakterier, men om tal, figurer og mønstre. Alligevel er matematikken helt nødvendig i beskrivelsen af naturen. Ja, man kan ligefrem sige, at naturen er skrevet i matematikkens sprog.

Men matematik er mere end bare et redskabsfag til naturvidenskab. Tal, figurer og mønstre udforskes også for deres egen skyld.

Grundforløb og screening
Dette materiale er beregnet til grundforløbet i matematik og har til formål at hjælpe dig med at beslutte, om du skal vælge matematik på C-, B- eller A-niveau. I forløbet vil du forhåbentlig få en forståelse af forskelle og ligheder mellem de tre niveauer. Du bliver også klædt på til at løse opgaverne i den screening, der er skitseret i læreplanen (2017):

En del af det faglige stof, der skal behandles i grundforløbet, er centralt fastlagt og omhandler lineære modeller, herunder lineære funktioner. Dette gøres til genstand for afprøvning i en screening i den afsluttende del af grundforløbet.

Du kommer undervejs til at arbejde med førstegradsligninger, ensvinklede trekanter og rette linjer – emner som ikke er ukendte fra folkeskolen. Førstegradsligninger og ensvinklede trekanter er nødvendige for at forstå de beviser og opgaver, der hører til den rette linje.

Målet med al matematikundervisning er at få et naturligt forhold til matematikkens begreber og symbolsprog. Det håber vi, at denne bog er en begyndelse på.

Om bogen
Bogen indeholder tekst, eksempler og øvelser på både C-, B- og A-niveau. Størstedelen af bogen har ingen farveangivelse i margen. Det angiver, at matematikken forekommer på både C-, B- og A-niveau. En grøn farve i margen angiver, at matematikken er på B-niveau (og dermed også på A-niveau), en brun farve, at matematikken er på A-niveau.

Sammenfatninger efter hvert kapitel har til formål at ridse op, hvad du skal kunne, efter du har læst teksten. Hvis du ikke forstår en sammenfatning, så læs kapitlet igen.

Et godt råd
Du får lettere ved at forstå matematik, hvis du gør det til en rutine at løse bogens opgaver med papir og blyant. I de fleste af øvelserne lærer du mest af at løse dem uden brug af digitale hjælpemidler. I de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt at bruge computer eller lommeregner, angives det med et symbol i margen.

Flemming Pedersen & Christian Thybo

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    20/06/2019

Udgiver

    Praxis

Læs mere