BasisFysik C

BasisFysik er et lærebogssystem til det gymnasiale niveau indeholdende kernestoffet, som det er beskrevet i 2017-reformen, men giver desuden forslag til supplerende stof.

Der er lagt vægt på gennemarbejdede, letforståelige tekster suppleret af talrige tegninger og fotos foruden eksempler fra fysikkens verden og ’hverdagsfysikken’. Hvert emne introduceres kort og præcist og indeholder både beregnings- og ’tænk efter’-opgaver samt forslag til i alt 31 eksperimenter. 

“Grundig, omfangsrig og avanceret bog … Bogen er en guldgrube af materiale til undervisning på alle niveauer i gymnasiet.” – Jesper Nymann Madsen, Gymnasieskolen
Læs i bogen her.

 

VELKOMMEN TIL FYSIKKENS VERDEN

Fysik er en videnskab, der søger at beskrive hele naturen – fra det mindste til det største. På C-niveau vil du blandt andet lære om atomer og lys, planeter og stjerner og om, hvordan universet opstod. Du skal også arbejde med energiomsætning, forstå, hvordan lyd kan beskrives, og hvad fysikken har bidraget med i forhold til den måde, vi i det 21. århundrede forstår verden på.

Måske har du undret dig over, hvordan naturen hænger sammen, og stillet spørgsmål til forskellige naturfænomener. Mange af den slags spørgsmål vil du få svar på i fysiktimerne, men du vil også opdage, at der er rigeligt at gøre for den næste generation af fysikere. Der er stadig mange uløste spørgsmål som fx: Hvad er der inden i en elektron? Bliver universet ved med at udvide sig? Kan man flyve til de nærmeste stjerner i løbet af et menneskes levetid? Det kunne måske blive dig, der er med til at finde svarene.

Fysikere stiller sig ikke tilfreds med eksisterende viden. De er nysgerrige og kritiske over for gamle forestillinger, som ikke kan begrundes. Det er på den måde, det naturvidenskabelige verdensbillede har udviklet sig gennem flere tusinde år. Det er fx kendskabet til fysikkens love, der gjorde det muligt at bygge raketter, som kunne lande på Månen, og det er på grund af en lang række opdagelser gjort af fysikere, at din mobiltelefon er blevet udviklet.

Det er vigtigt at kende til fysik, blandt andet for bedre at forstå den teknologi, som findes overalt i samfundet. Politikere, der beslutter, hvordan samfundet skal indrettes, skal også have en grundlæggende forståelse for, hvordan tingene virker. Fx hvordan energi kan produceres mere bæredygtigt.

BasisFysik C indeholder 18 kapitler, der dækker kernestoffet på C-niveauet, men også flere valgfrie emner, som vælges af læreren og holdet. I løbet af året kommer du til at arbejde med mange forskellige emner. Der vil være diskussioner, opgaver, der skal regnes, og eksperimenter, der skal udføres. I eksperimenterne kan du arbejde praktisk, så du får mulighed for at få en større forståelse af, hvordan teorien og den naturvidenskabelige metode virker.

Fysik anvender matematikkens sprog. Det kan være lige så svært at få styr på som et fremmedsprog, men selvfølgelig kan det læres, hvis man vil og øver sig. Derfor er der mange regneopgaver i bogen – din lærer vil fortælle dig, hvilke opgaver du skal løse.
God fornøjelse.
 

Michael Cramer Andersen

Michael Agermose Jensen

Forfatter

Michael Cramer Andersen, Michael Agermose Jensen

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    21/06/2019

Udgiver

    Haase Forlag

Læs mere