Arbejdsmiljø i dansk byggeri - 8. udgave

Arbejdsmiljø i dansk byggeri er udviklet til brug for bygherrer, projekterende, rådgivere, byggeledere, koordinatorer, arbejdsgivere, entreprenører, leverandører, arbejdsledere, arbejdsmiljørepræsentanter samt andre ledere og ansatte. Den kan anvendes som grundbog i uddannelsesinstitutioner, der uddanner fagfolk til byggebranchen, samt til brug i undervisningen af koordinatorer og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Se mere om bogens indhold og opbygning under Forord.

Materialet indgår i Tømrerfagets Bogpakke/Tømrerbogpakken.

Arbejdsmiljø i dansk byggeri er udviklet til brug for bygherrer, projekterende, rådgivere, byggeledere, koordinatorer, arbejdsgivere, entreprenører,    leverandører, arbejdsledere, arbejdsmiljørepræsentanter samt andre ledere og ansatte. Den kan anvendes som grundbog i uddannelsesinstitutioner, der uddanner fagfolk til bygge- og anlægsbranchen, samt til brug i undervisningen af koordinatorer og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Redigeringen af bogen er foretaget i et konstruktivt samarbejde mellem Dansk Byggeri og Arbejdsmiljøforlaget ApS. Redaktionen modtager gerne  gode råd og idéer til forbedring af kommende udgaver på www.arbejdsmiljoeforlaget.dk

Bogen er tænkt både som en opslagsbog med specifikke regler og bestemmelser og som inspiration til dig, når du udøver din funktion.

Vi har givet et helhedsbillede af arbejdsmiljøet i bygge og anlæg, men vores begrænsning er, at der er mange specielle bestemmelser, som du ikke kan hente her i bogen. Her må du anvende internettet, særlige bekendtgørelser og At-vejledninger, Branchefællesskabet for bygge- og anlægs (udmærkede) publikationer, brochurer og hjemmeside, Byggeproces.dk samt Videncenteret for arbejdsmiljø’s (også udmærkede) hjemmeside. Du kan på Arbejdsmiljøforlagets hjemmeside downloade en liste over ”nyttige link”, som vi har placeret sidst i bogen.

Gennem bogen har vi forskellige steder placeret et gult mærke. Det er for at gøre arbejdsgivere, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter m.fl. opmærksomme på, at der kan være særlige opgaver eller informationer, der kan have betydning for deres funktion i arbejdsmiljøorganisationen. 

Gennem denne bog vil vi bidrage til, at du medvirker til at gøre arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen så sikkert og sundt som vel muligt. 

Redaktionen af Arbejdsmiljø i dansk byggeri 2018

 Arbejdsmiljø i dansk byggeri kan købes ved henvendelse til Dansk Byggeri eller på e-shoppen www.ambutikken.dk

Forfatter

Dansk Byggeri og Arbejdsmiljøforlaget ApS

Redaktør

Per Stig Jørgensen, Mogens Tolstrup

Udgave

8. udgave

Uddannelse

Udgivet

    25/06/2019

Udgiver

    Praxis

Læs mere