Basiskemi B. Facit

Indeholder facit til alle opgaver i Basiskemi B.

Basiskemi B. Facit indeholder facit til opgaverne i Basiskemi B. Hæftet er tænkt som et praktisk hjælpemiddel for elever og selvstuderende, der ønsker at kontrollere egne resultater.

Beregninger af pH for ikke-stærke syrer og baser er sket med udgangspunkt i ligevægtskonstanten.

Resultaterne er præsenteret så kort og præcist som muligt med færrest mulige kommentarer. Kun hvor der er flere forskellige svar i samme opgave, er de enkelte resultater præciseret. Fx er der ikke angivet n(Na2SO4) = 0,0300 mol, hvis det er tilstrækkeligt at angive 0,0300 mol. Til gengæld angives både størrelsesbetegnelse og resultat, når det er nødvendigt, fx [H3O+] = 0,055 M og [OH] = 1,8 · 10–13 M.

Ved beregning af resultaterne er anvendt de atommasser, der er angivet i grundstoffernes periodesystem, og som findes bagest i Basiskemi B. Resultaterne er afrundet efter de almindeligt anvendte afrundingsregler.

Forfatter

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen, Vibeke Axelsen

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    26/06/2019

Udgiver

    Haase Forlag

Læs mere