Menneskeskabt - grundbog i teknologihistorie

Menneskeskabt - Grundbog i teknologihistorie behandler teknologi fra oldtid til nutid. Bogen er bygget kronologisk op, og kapitlerne behandler hver især udvalgte teknologiske temaer, der knytter an til kapitlets historiske periode. Enkelte eksempler er trukket frem i bokse og opslag i hvert kapitel, ligesom en række begreber, teoretiske modeller og analyseværktøjer er beskrevet, hvor de er særligt nyttige. Efter hvert kapitel er der arbejdsopgaver og en håndfuld links til videre arbejde med perioden.

Denne 2. udgave af Menneskeskabt er uden de store ændringer. Egentlig er der faktisk kun to ting. Den ene er en regulær fejl: Det viser sig, at romerne faktisk kendte
til pumpeprincippet og havde pumper. Det har vi rettet i kapitel 3. Men romerne brugte ikke pumper til at indlægge vand i deres beboelseshuse, så kapitlets faglige pointer har i øvrigt ikke ændret sig. Den anden ting er, at vi har skærpet og uddybet en håndfuld af de faglige grundbegreber ved at tilføje dem som bokse og overskrifter, blandt andet omkring betydningen af naturgrundlaget (kapitel 1), om Romers lov (kapitel 4) og om Håndværk og Fabrikssystem (kapitel 6). Dermed skulle de være nemmere at finde og anvende. Nogle få steder har vi tillige opdateret formuleringer, så de stemmer med de aktuelle forhold, flyttet nogle opslag (i kapitlerne 5, 6 og 7) samt tilføjet nogle billeder
og oplysninger.

Ud over det har vi tjekket og opdateret de links, bogen rummer, vi har glattet et antal sproglige knuder ud, og vi har rettet en del slåfejl og typografiske småting. Men bogen
er stadig menneskeskabt, og ingen er fejlfri, så der skal nok være en smutter hist og her stadigvæk. Vi hører gerne om dem og om jeres meninger om og ønsker til bogen i
fremtiden.

Søren B. Andersen og Erik Lund, Odense, maj 2015.

Af forordet til 1. udgave:

Menneskeskabt er vokset ud af den serie af hæfter til faget teknologihistorie på htx, som Erhvervsskolernes Forlag udgav i årene 2008 til 2011. (...) Søren Lundsgaard, TEC Lyngby, var en pioner indenfor undervisningen i teknologihistorie. Han havde en stor produktion af materiale på eget forlag, en stor indsigt i området og et evigt gå-på-mod, og han var et oplagt valg [fra forlagets side, som forfatter til denne bog, red.], men Lundsgaard skulle ikke se Menneskeskabt færdig. Han døde efter kort tids sygdom i august 2012, og herved mistede htx en af sine store kapaciteter og et generøst menneske. Vi og mange andre, der lærte Lundsgaard at kende gennem mange års samarbejde, mistede en god og engageret ven. (...) [Vi vil] gerne takke Søren Lundsgaards sønner, Andreas og Morten Lundsgaard, for velvillighed præget af et stærkt ønske om at se Menneskeskabt færdiggjort.

Mange andre personer har bidraget med råd og dåd, gennemlæst og kommenteret dele af manuskriptet eller velvilligt stillet materiale eller billeder til rådighed: Professor
Jørgen Christian Meyer, lektor Thorkild Kjærgaard, Ph.D Sissel Bjerrum Fossat, museumsinspektør Jytte Thorndal, lektor Jørgen Ankjær, lektor Charlotte Limkilde Hansen,
lektor Flemming Petersen, lektor Olav Nygaard, lektor Berit Brunn Jespersen og sidst men ikke mindst adjunkt Helene Holmgaard Bengtson, Odense Tekniske Gymnasium,
for også at have afprøvet dele af bogen i undervisningen. 

SBA og EL, marts 2013.

Forfatter

Søren B. Andersen, Søren Lundsgaard, Erik Lund

Udgave

2. udgave

Uddannelse

Udgivet

    15/07/2019

Udgiver

    Praxis

Læs mere