BasisFysik. Facit, 3. udgave

Indeholder facit til ’Tænk efter’-spørgsmål og opgaver til lærebøgerne BasisFysik C, BasisFysik C. Kernestoffet samt BasisFysik B.

Denne 3. udgave af BasisFysik. Facit indeholder facitlister til Tænk efter-spørgsmål og opgaver i:

BasisFysik C
BasisFysik C. Kernestoffet
BasisFysik B

Bogen er tænkt som et praktisk hjælpemiddel for elever og selvstuderende, der ønsker at kontrollere egne resultater. Hvert facit præsenteres kort og præcist med færrest mulige kommentarer. Ved beregning af resultater er de værdier, som er angivet i bogens tabeller og appendiks, anvendt. Alle resultater er afrundet efter de almindelige afrundingsregler, og enheder angives altid.

Den altovervejende ændring i forhold til 2. udgaven er tilføjelsen af facit til BasisFysik C. Kernestoffet. Herudover er enkelte opgaveløsninger til C- og B-bogen, som optræder i 2. udgaven, blevet opdateret. Rettelsesblad med disse justeringer/rettelser til 2. udgaven kan downloades på haase.dk.

Kommentarer, forslag til ændringer og påvisning af eventuelle fejl vil blive modtaget med taknemmelighed (email: [email protected]).

August 2019

Michael Cramer Andersen

Michael Agermose Jensen

Forfatter

Michael Cramer Andersen, Michael Agermose Jensen

Udgave

3. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    01/08/2019

Udgiver

    Haase Forlag

Læs mere