Skabelon til murer valgfrie fagområder

Der er udviklet fem iPraxisforløb til murernes valgfrie fagområder på hovedforløbet (tidligere kaldet valgfri specialefag). Hvert iPraxisforløb dækker ét modul (2 uger). Det er disse fem fagområder, der er udviklet hvert ét iPraxisforløb til:

  • Mure
  • Fliser
  • Energi
  • Restaurering
  • Tag


Alle fem iPraxisforløb er bygget op efter samme struktur.

For at lette faglærernes udvikling af de resterende moduler til hvert fagområde, er der udarbejdet denne skabelon. Skabelonen har samme struktur som de fem forløb og indeholder desuden alt det indhold, som går igen i samtlige fem forløb. Faglærerne skal således ikke starte fra bunden med udvikling af eget iPraxisforløb, men kan ”fylde på et skelet”, som allerede eksisterer.    

I et iPraxisforløb, der er bygget op efter skabelonen, kommer eleverne til at tage udgangspunkt i udførelse af en praktisk opgave. Ved løsning af den praktiske opgave vil eleverne bl.a. beskæftige sig med projektgranskning, informationssøgning, skitsetegning, rentegning, arbejdsmiljø, værktøj, materiel og økonomi - både i teori og i praksis. Det forventes, at eleverne i høj grad arbejder selvstændigt og med ansvar for egen projektudvikling.

I skabelonen lægges der op til, at det obligatoriske fag Teknologi E integreres i iPraxisforløbet. Integreringen giver dels en tidsmæssig gevinst, men betyder også - viser erfaringer fra test af modulerne - at eleverne får en bedre forståelse for teknologifaget.

Type

PRAXIS-skabelon

Læringsmål

Læringsmål

Udgivet

    07/08/2019

Udgiver

    Praxis

Læs mere