Supragingival tandrensning

Supragingival tandrensning er skræddersyet til uddannelsen som tandklinikassistent og kan både anvendes i undervisningen på de valgfri specialefag,
efteruddannelsen og kurser. Bogen indeholder alle relevante emner i faget og følger den gældende bekendtgørelse.

Supragingival tandrensning indeholder følgende kapitler:

  • Supragingival tandrensning i praksis
  • Maskinel fjernelse af tandsten
  • Professionel afpudsning
  • Vejledning i mundhygiejne
  • Ergonomien i behandlersituationen
  • Slibning af tandrensningsinstrumenter

Vi lever i en tid, hvor udviklingen går hurtigt, faggrænser nedbrydes, og mange får nye kompetencer. Derfor ser vi i dag behandlinger udført af andre fagpersoner end tidligere. Denne bog er skrevet til de tandklinikassistenter, som ønsker at udvide deres kompetencer og arbejde mere med behandling af borgerne og dermed overtage nogle
af de behandlinger, som hidtil har været varetaget af tandlægen eller tandplejeren. Bogen gennemgår de typiske arbejdsområder i tandklinikassistentens arbejds- og ansvarsområder.

Hovedvægten er lagt på fjernelse af hårde belægninger, som borgerne ikke selv kan fjerne, fx tandsten og misfarvninger, samt pleje og vedligehold af instrumenter til tandrensning. Endvidere gennemgås den professionelle afpudsning, som sikrer, at borgerne er helt fri for plak, når de forlader tandklinikken efter endt behandling.

Det er i dag anerkendt, hvor vigtig kommunikation er, især mellem borger og behandler, hvor de daglige vaner måske skal ændres. Afsnittet om kommunikation omhandler motivation, og hvordan vi helt konkret anvender sundhedspædagogik og en anerkendende tilgang i det daglige profylaktiske arbejde med borgeren.

For at hjælpe borgerne med at forebygge tandsygdomme og/eller blive i stand til at vedligeholde det opnåede resultat gennemgås den daglige hjemmetandpleje med tandbørste og de hjælpemidler, der måtte være behov for til hver enkelt borger.

Endeligt er der lagt vægt på ergonomien, så behandleren kan forebygge og måske udbedre skader i de områder af bevægeapparatet, som belastes mest i forbindelse med behandling af borgere. Det centrale forløb i behandlingen af borgere udspiller sig i mødet mellem to mennesker. Den ene har behov for hjælp og vejledning til at komme videre eller til kontrol af, om tingene er gode nok. Den anden er professionel og har redskaber, værktøjer og kunnen til at hjælpe. Det kræver viden og ansvar at være behandler, en viden, hvor der hele tiden kommer nyt til. At opdatere din viden samt tage ansvar for, at du hele tiden yder det bedste for din borger, er derfor en vigtig del af
behandlerrollen.

Formålet med denne bog er, at tandklinikassistenten vil blive i stand til at udføre de beskrevne behandlinger til gavn og glæde for både borger og behandler.

Jette Noes og Hanne Hvid

Juni 2019

Forfatter

Jette Noes, Hanne Hvid

Redaktør

Christina Mørkholm

Udgave

3. udgave

Uddannelse

Udgivet

    08/08/2019

Udgiver

    Praxis

Læs mere