Smedebogen

5. udgave af Smedebogen dækker al den grundlæggende viden, som smeden skal tilegne sig i løbet af sin uddannelse. Bogens 10 kapitler gennemgår emner lige fra de klassiske til de nyeste teknologier inden for smedebranchen.

Smedebogen er desuden et opslagsværk. Den er en uvurderlig hjælp i det daglige arbejde og bør anvendes på ethvert værksted.

Forfattergruppen bestående af faglærerne Poul-Arne Callesen, Allan Petersen og Niels Poulsen. Alle tre har mange års praktisk erfaring med undervisning af smede på henholdsvis Esbjerg Tekniske Skole og Hillerød Tekniske Centralskole.

Smedebogen er et bredt og samtidigt målrettet undervisningsmateriale, der er tilpasset smedeuddannelsens faglige, teoretiske grundlag. Bredt, fordi den dækker alle uddannelsens skoleperioder, og målrettet, fordi indholdet tager udgangspunkt i branchens krav til uddannelsen.

Bogen kan med stort udbytte anvendes i beslægtede erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser samt HTX- og teknikeruddannelser. Endvidere henvender bogen sig til alle medarbejdere, der er beskæftiget, eller som søger beskæftigelse, inden for smedeområdet.

Smedeområdet har inden for det seneste årti oplevet en rivende udvikling med mange nyskabelser inden for blandt andet svejse- og bearbejdningsmaskiner, værktøjer og hjælpeudstyr. Alt sammen har det stor indflydelse på, hvordan smeden skal planlægge og udføre arbejdsopgaverne.

CNC-styrede maskiner, CAD/CAM, plasma- og laserbearbejdning, robotsvejsning og programmérbare svejsemaskiner er eksempler på nyskabelser, der stiller krav til den viden, smeden må være i besiddelse af. Skærpede krav til arbejdets udførelse, effektivitet og fleksibilitet, europæisk standardisering og certifikater er andre eksempler på nyere tiltag, der har stor betydning for, hvordan smeden skal løse arbejdsopgaverne.

Smedefaget er et af verdens ældste fagområder og i mange tilfælde bygger alt det nye på gammelkendte teorier. Derfor er den grundlæggende viden om værktøjer og arbejdsprocesser en af forudsætningerne for succes med ny teknologi.

Bogens indhold er opdelt i kapitler med naturligt sammenhængende teknikker og arbejdsområder. De fleste af kapitlerne indledes med noget generelt om den grundlæggende teori. For at tilgodese de mere teoretiske beregninger inden for smede- og konstruktionsteknik er der bagerst i bogen en formelsamling samt farveskala og relevante tabeller.

Et kapitel kan læses fra ende til anden; det giver den største viden om muligheder og sammenhænge, og dermed det største udbytte for læseren. Bogen kan også bruges som opslagsværk i forbindelse med vidensøgning om et specifikt værktøj eller arbejdsproces. I bogen er der åbnet mulighed for at sammensætte sin viden om værktøjer og processerer til kombinationer heraf. Det vil ofte være nødvendigt i en tid, hvor arbejdsopgaverne består af mange del-elementer, som indgår i en større og mere kompleks afhængighed af hinanden.

I arbejdet med at samle baggrundsviden til denne bog har producenter, distributører, forhandlere og andre fagfolk bidraget med en enestående hjælp. Mange firmaer har endvidere stillet tekst og illustrationer til rådighed for forfattergruppen. På den følgende side findes en logoside over de firmaer, som har bidraget med materialer, der er gengivet i bogen. Vi siger mange tak for hjælpen.

4. udgave
Smedebogen er i denne 4. udgave blevet tilrettet og opdateret på væsentlige områder. Først og fremmest har bogen undergået en generel opfriskning med hensyn til layout og opsætning. Nyt og mere nutidigt omslag. Siderne er blevet tospaltede og dermed mere læsevenlige og tilgængelig, og store dele af billedmaterialet og illustrationerne er blevet fjernet eller ændret, så det nu er mere tidssvarende.
Afsnittet om it-værktøjer er også blevet revideret i forhold til den hastige udvikling på dette område. De væsentligste tilføjelser og ændringer findes inden for områderne dvd-standarder, blue-ray teknologi, hukommelseskort og usb-nøgler, keylogger, sikkerhed/computervirus, trådløst bredbånd, grafikkort og monitorer. Beskrivelser og billeder af forældede it-teknologier er fjernet.

I afsnittet Afkortning og tildannelse er der tilføjet beskrivelser om pulverskæring og vandstråleskæring. Lodning er omskrevet i forhold til nye typer af tilsatsmaterialer.
Svejsning er opdateret inden for automatiseret MAG- og TIG-svejsning, og afsnittet om transformere er udgået. Standarder og normerer blevet opdateret.

5. udgave
Der er tilføjet et nyt afsnit om aluminiumslod og der er lavet en præcisering af reglerne for farvemærkning af gasflasker efter DS/EN 1089-3. Derudover er der blevet rettet nogle få småting rundt omkring i bogen.

Poul-Arne Callesen, Allan Petersen og Niels Poulsen

Forfatter

Poul-Arne Callesen, Allan Petersen, Niels Poulsen

Redaktør

Michael Hansen

Udgave

5

Uddannelse

Udgivet

    07/11/2019

Udgiver

    Praxis

Læs mere