Ledelse i praksis

"Vi har hermed fornøjelsen at præsentere Trojkas lærebog Ledelse i praksis, 4. udgave. Lærebogen er tilpasset fagmodulbeskrivelsen for Ledelse i praksis, og er i overensstemmelse med udviklingen i de krav, der stilles til færdigheder og kompetencer indenfor emnet ledelse på de øvrige uddannelser, hvor emnet indgår.

Lærebogen er med årene blevet en klassiker inden for mange videregående uddannelser i kraft af sin faglighed og mange anvendelige illustrationer og figurer. I hvert af bogens kapitler er der indarbejdet eksempler fra praksis samt opfordringer til refleksion og træning i de emneområder som kapitlet omhandler. Bogen har derfor en tæt kobling til lederens daglige færden og udvikling af egne kompetencer.

Der er i denne 4. udgave indarbejdet en række nye teorier, modeller og figurer – ligesom nogle områder er blevet opdateret. Fx er beskrivelsen af innovationsledelse blevet udvidet, og vi har gennem bogen lagt vægt på at lederen bør styrke sin egen selvforståelse gennem øget dialog med sine omgivelser. Bogen er tilføjet et kapitel, der giver inspiration og vejledning til udarbejdelse af en erhvervscase, og som også rummer metodiske perspektiver til andre former for opgaveløsning.

Der er i bogen lagt betydelig vægt på indrestyring og ydrestyring, decentralisering og selvledelse som gennemgående temaer. Bagest i bogen findes en oversigtsfigur, der med udgangspunkt i moderne og postmoderne organisationsteorier viser håndteringen af styring og ledelse i hvert af bogens kapitler.

Det er muligt frit at downloade lærebogens figurer fra bogens website på Trojka.dk.

Trojka Ekstra er en nyudviklet app, der kan hentes til mobile enheder i App Store og Google Play. Her vil multiple choice opgaver til bogens kapitler være tilgængelige. Yderligere vil den populære Adizes lederprofilanalyse blive suppleret med en række andre personprofilanalyser, der er relateret til en række af de øvrige ledelsesteorier og modeller.
Læs mere om Trojka Ekstra på bogens website: http://trojka.dk/Ledelse-i-praksis-2017.aspx

Nye oplysninger og supplerende materialer vil løbende blive publiceret på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside."

Forfatter

Erik Staunstrup, Andreas Kærgård & Niels Vestergaard Olsen

Udgave

4. Udgave

Udgivet

    20/11/2019

Udgiver

    Trojka

Læs mere