Projektledelse teori og praksis 8. udgave

Projektledelse, teori og praksis er en unik kombination af lærebog og praktisk anvendelig håndbog for den udøvende projektleder.

Bogen hviler på den opfattelse, at projektledelse i bund og grund er en meget praktisk fagdisciplin. Dette afspejles i bogen, der er baseret på små 200 cases, som præsenterer problemstillinger og løsningsmuligheder fra 'den virkelige verden'.

Bogen er også globalt orienteret, idet dens kerne – vidensbanken – er struktureret efter principper, som kendes fra verdens største organisation for projektledelse, Project Management Institute (PMI). Bogen dækker således et pensum svarende til, hvad der kan forventes af en internationalt arbejdende projektleder.

Projektledelse, teori og praksis er opbygget ud fra projektets fem faser:

• Før projektet besluttes
• Planlægnings- og specifikationsarbejdet
• Udførelsen af projektet
• Aflevering og evaluering af projektet
• Drift og vedligehold.

Projektledelse, teori og praksis går i dybden med faserne før projektet besluttes og drift og vedligehold, og dermed adskiller den sig markant fra andre bøger om projektledelse, der sjældent ofrer mange ord på disse to faser.

For hver fase kommer bogen rundt om de vidensområder, som projektlederen må mestre: styring af omfang og indhold, sammenhæng og koordinering, planlægning og styring af tid, planlægning og styring af omkostninger, kvalitetsledelse, personaleledelse, styring af kommunikation, risikostyring og styring af indkøbsaftaler og interessenter.

Bogen dækker en bred vifte af projekter, fra traditionelle materielle projekter til immaterielle forandringsledelsesprojekter.

Bogen fås også på engelsk: Project Management. Theory and Practice

Forfatter

Bjarne Kousholt

Redaktør

Pia Barnholdt Kristoffersen

Udgave

8. udgave

Udgivet

    18/12/2019

Udgiver

    Praxis

Læs mere