Bygninger - Drift og vedligeholdelse

Bygninger - drift og vedligeholdelse giver en grundlæggende viden om den daglige drift, vedligeholdelse og modernisering af boliger og institutioner. Bogens hensigt er at fremme forståelsen for, at man ved fokus på drift og vedligeholdelse af bygninger opnår driftsøkonomiske fordele og minimerer forfald.

Bygninger - drift og vedligeholdelse opfylder målbeskrivelsen for faget i seneste bekendtgørelse og anbefales af Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat.

Bogen henvender sig til faglærte ejendomsserviceteknikere og andre professionelle driftsfolk så vel som til elever på uddannelsen inden for ejendomsservice. Private kan ligeledes drage stor nytte af bogen især i forbindelse med vedligeholdelse og forbedring af egen bolig.

Det centrale i bogen er de aktiviteter, der skal til for at få lagt den daglige drift, vedligeholdelse og moderniseringer ind i professionelle rammer med fokus på vedligeholdelsesstrategier, beboerservice, tilstandsvurdering, driftsplanlægning og byggesagsstyring.

Bogen henvender sig til elever på de tekniske skoler, der uddanner sig til ejendomsserviceteknikere, og ejendomsadministratorer og andre professionelle driftsfolk, der varetager den daglige vedligeholdelse af ejendomme. Eleverne skal efter endt uddannelse være med til at fremme kvaliteten af de mange forskellige elementer, der til sammen skaber spændende og tidssvarende boliger og institutioner.

Bogen henvender sig med lige stor nytte til private, der vedligeholder og forbedrer deres egen bolig og gerne vil have et godt resultat ud af bedste praksis.

En stor tak til mine elever på Odense Tekniske Skole, der er kommet med venlig og konstruktiv kritik.

Videre en hjertelig tak til Sidsel Kromann og Vagn Borlund for skitser og gode råd.

Til sidst en helt særlig tak til:

Allan Larsen (Aarhus Tekniske Skole), Frank Nørgaard Nielsen (Københavns Tekniske Skole), Niels Iver Jensen (Odense Tekniske Skole), Mikael Grinda Rasmussen (Boligselskabernes Landsforening), Kim Larsen (Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning) og Ellen Larsen (Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat).

Ideer og kommentarer modtages gerne.

Maj 2006
Aage Rasmus Kromann
Odense Tekniske Skole

Redaktør

Thomas Rump

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Udgivet

    27/04/2020

Udgiver

    Praxis

Læs mere