Informatik B EUX Merkantil læreplan 2018

I forbindelse med de nye læreplaner til de gymnasiale uddannelser skiftede faget Informationsteknologi navn til Informatik. Denne webBog er derfor en videreførelse af den tidligere udgivelse IT-B EUX.

WebBogen tager udgangspunkt i hovedemnerne fra læreplanen, og den tilhørende vejledning til faget Informatik B. Den er inddelt efter følgende hovedemner:

 • IT-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning
 • IT-sikkerhed, netværk og arkitektur
 • IT i erhvervslivet
 • Database, repræsentation og manipulation af data
 • Programmering
 • Interaktionsdesign
 • Innovation
 • Konstruktion af IT-system

I webBogen bliver emner som fx digital dannelse, IT-sikkerhed, sociale medier, designregler og forretningsmodeller gennemgået. Herudover indeholder bogen et kapitel om programmering, hvor eleverne får en forståelse for, hvordan programmer bygges op. Gennem de mange opgaver som webBogen indeholder, trænes eleverne i kunne forholde sig til den digitale hverdag, som de er en del af.

Ifølge den nye læreplan er det et krav, at hver enkel elev har en netbaseret logbog. Derfor er der til bogen knyttet et særligt iPraxisforløb, som eleverne kan benytte til at opbygge deres egen personlige portfolio – dette forløb indeholder ingen egentlige læringsobjekter, men kun værktøjer rettet mod den enkelte elev. 

Til WebBogen er der knyttet 3 caseorienterede iPraxisforløb:

 • Greyhound: 30 lektioner (eller 60, hvis teorien skal indlæres samtidig)
 • Plejehjemmet Solgården: 30 lektioner (eller 60, hvis teorien skal indlæres samtidig)
 • Den selvkørende bil: (rollespil 2-4 lektioner)

Der er desuden udkommer der snarest en opgavebog (iPraxisforløb) med alle opgaver og quizzer fra webBogen (300 opgaver, 24 quizzer med i alt godt 500 spørgsmål).

Udgave

2. udgave

Uddannelse

Niveauer

Udgiver

  Praxis

Læs mere

Fagpakker

Relaterede materialer

iPraxis
Portfolie - IT B
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Den autonome bil
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
ITB: Greyhound
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Opgavesamling IT B
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
IT B: Plejehjemmet Solgården
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn