Afsætning D-C EUD/EUX, 3. udgave

Afsætning D-C er målrettet elever på GF2 EUD og EUX på de merkantile uddannelser. webBogen følger grundfagsbekendtgørelsen fra 2022 til grundfaget Afsætning. Hvert kapitel omhandler et eller flere relevante faglige emner inden for afsætning. webBogen er inddelt i kapitler, der følger hovedemnerne fra bekendtgørelsen:

  • Virksomhedsforståelse
  • Efterspørgsel
  • Udbud
  • Marketingmix
  • Service og kundebetjening

Hvert kapitel er inddelt i underafsnit, som omhandler fagets kernestofområder. Emner som fx forretningsmodeller, købe- og e-handelslov, livsstilsmodeller, segmentering og online markedsføring bliver gennemgået i webBogen. Foruden kernestofområderne indeholder hvert kapitel afslutningsvis et afsnit med supplerende stof, der uddyber og perspektiverer kernestoffet og skal målrettes elevens uddannelsesretning. 

I webBogen findes en række forskellige opgavetyper, hvor eleverne kan arbejde med de faglige emner på forskellig vis. Desuden er der en gennemgående caseopgave, hvor eleverne kan arbejde med bogens emner i en praksisnær sammenhæng. 

Til webBogen hører en række iPraxisforløb, som på tværs af hovedemner og kernestofområder træner det stof, der præsenteres i webBogen.

Redaktør

Jeanne Thaudahl Nielsen

Udgave

3. udgave

Uddannelse

Niveauer

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Relaterede materialer

iPraxis
Markedsføring og købsadfærd
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Åbning af ny butik
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Start af webshop
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Viral markedsføring
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Personligt salg og virksomheden
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Afsætning Quizzer fra webbog
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Kontor: Hansens tømmerhandel
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Detail - uddannelsesspecifikt fag
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Handel - uddannelsesspecifikt fag
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Hansens tømmerhandel - Afsætning C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Undervisningsforløb Afsætning F
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Undervisningsforløb Afsætning E
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Undervisningsforløb Afsætning D-C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Afsætning - Maja og Bo case
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Opgavesamling Afsætning EUD/EUX
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
webBog
Afsætning F - E EUD læreplan 2019
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn