Virksomhedsøkonomi D-C EUD/EUX læreplan 2019

Virksomhedsøkonomi D-C er målrettet elever på GF2 EUD og EUX på de merkantile uddannelser. webBogen følger grundfagsbekendtgørelsen til grundfaget virksomhedsøkonomi. Hvert kapitel omhandler et eller flere relevante faglige emner inden for faget. webBogen er inddelt i kapitler, der følger hovedemnerne fra bekendtgørelsen:

  • Virksomheden
  • Regnskab
  • Budget
  • Omkostninger
  • Logistik
  • Økonomisystem
  • Økonomisk effektivitet

Hvert kapitel er inddelt i underafsnit, som omhandler fagets kernestofområder. Emner som fx årsregnskabet, resultat- og likviditetsbudgetter, kalkulationer og ERP-sytemet bliver gennemgået. Foruden kernestofområderne indeholder hvert kapitel afslutningsvis et afsnit med supplerende stof, der uddyber og perspektiverer kernestoffet og skal målrettes elevens uddannelsesretning. I webBogen findes en række forskellige opgavetyper, hvor eleverne kan arbejde med de faglige emner på forskellig vis. Desuden er der en gennemgående caseopgave, hvor eleverne kan arbejde med bogens emner i en praksisnær sammenhæng. 

Der findes iPraxisforløb med alle opgaverne fra bogen. Klik her eller søg på praxisOnline.

Til webBogen hører en række iPraxisforløb, som, på tværs af hovedemner og kernestofområder, træner det stof, der præsenteres i webBogen. 

 

Udgave

2. udgave

Uddannelse

Niveauer

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Relaterede materialer

iPraxis
Virksomhedens varer
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Anlægsaktiver og afskrivninger
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Start din egen virksomhed
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Undervisningsforløb Erhvervsøkonomi F
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Undervisningsforløb Erhvervsøkonomi F-E
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Undervisningsforløb Erhvervsøkonomi F-D
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Undervisningsforløb Erhvervsøkonomi F-C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Erhvervsøkonomi C - Hansens Tømmerhandel
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Erhvervsøkonomi Quizzer fra webbog
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Erhvervsøkonomi - Maja og Bo case
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Erhvervsøkonomi D - Hansens Tømmerhandel
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Caseopgave - HTH
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Caseopgave - Ecco
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Opgavesamling Virksomhedsøkonomi 2019
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
webBog
Virksomhedsøkonomi F-E EUD læreplan 2019
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn