IT-B EUX

Bogen er opbygget med udgangspunkt i kernestoffet fra bekendtgørelsen, og den tilhørende vejledning, suppleret med en række caseorienterede iPraxis-forløb med hovedvægten lagt på de merkantile områder – fx 

  • Webdesign
  • E-handel
  • Sociale medier

I erkendelse af, at ikke alle elever råder over 2 skærme, har vi valgt at lægge de mere praktisk orienterede vejledninger som "bøger" i forløbene, idet det herfra er muligt at udskrive et helt hæfte – fx vejledning til brugen af GIMP, Vejledning til App-inventor osv. Grunden er naturligvis, at det kan være svært for eleverne at følge en vejledning på skærmen og samtidig arbejde i et andet program.

Til bogen er desuden knyttet et særligt portfolio-forløb, som eleverne kan benytte til at opbygge deres egen personlige portfolio – dette forløb indeholder derfor ingen egentlige læringsobjekter, men kun værktøjer rettet mod den enkelte elev. 

Til forløbet er der knyttet 3 caseorienterede iPraxis-forløb:

  • Greyhound: 30 lektioner (eller 60, hvis teorien skal indlæres samtidig)
  • Plejehjemmet Solgården: 30 lektioner (eller 60, hvis teorien skal indlæres samtidig)
  • Den selvkørende bil: (rollespil 2-4 lektioner)

Der er desuden tilknyttet en opgavebog (iPraxis-forløb) med alle opgaver og quizzer fra webBogen (300 opgaver, 24 quizzer med i alt godt 500 spørgsmål). Forforståelsesopgaverne er IKKE medtaget i denne opgavesamling.

Forfatter

Ken Mathiasen

Redaktør

Jeanne Thaudahl Nielsen

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Niveauer

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer

iPraxis
Portfolie - IT B
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Den autonome bil
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
ITB: Greyhound
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Opgavesamling IT B
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
IT B: Plejehjemmet Solgården
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
webBog
Informatik B EUX Merkantil læreplan 2018
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn