Fysik, EUX, B

Denne webBog gennemgår de fysikfaglige emner ifølge Undervisningsministeriets læreplan for Fysik B til htx og teknisk eux.

Den indeholder både tekniske og erhvervsrettede emner.

Bogen indeholder:

  • forforståelsesopgaver i hvert afsnit, for at bringe elevens forhåndsviden i spil
  • introducerende videoer til fysikfagets emner
  • mål og kompetenceoversigt i hvert kapitel, skrevet så eleven forstår dem
  • tekster til kernefaglige emner på B-niveau
  • regneopgaver til de fysikfaglige emner, med varierende sværhedsgrad, for at forankre elevernes faglige progression 
  • refleksionsopgaver
  • klikbare faglige begreber
  • lærevejledninger og faglige mål.


Derudover indeholder fysik-fagpakken opgaveforløb (iPraxis), der er særligt relevante for erhvervsuddannelserne.

Forfatter

Jan Boddum Larsen og Heidi Puk Hermann

Udgave

1. version

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer

iPraxis
Energi, nyttevirkning og håndværkerkaffe
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Byg et vandkraftværk
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Byg en vindmølle
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Varmeisolering
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Inden du går i gang med fysikken
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Modstande som sensorer
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Tryk og rumfang i en engangssprøjte
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Optik (Kikkerten)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Bevægelse (kasteparablen)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Kræfter (gnidning)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn