GF2 Murer Opgave 1

Der er udviklet 5 iPraxis-forløb til murernes GF2 med et samlet tidsforbrug på tolv uger svarende til varigheden af det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet. Dette er det første forløb. Opgaven er estimeret til fem dage. Den præsenteres således for eleven:

Forestil dig, at du er i praktik i et murerfirma, hvor murermesteren har vundet licitationen på bygning af et grundmuret parcelhus.

Kunden ønsker at få udført en facadeprøve. Facadeprøven skal være 20 skifter høj og 5 sten bred i halvstensforbandt.

Muren skal mures op med små vanger, så den står stabilt. Bagmuren skal filtses.

Som lærling i murerfirmaet bliver det din opgave at udføre både det teoretiske og det praktiske arbejde med facadeprøven.

Du har 5 dage til opgaven.

Type

PRAXIS-skabelon

Læringsmål

Læringsmål

Uddannelse

Udgivet

    25/11/2015

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer