Basiskemi C, 2. udgave

Gå til PRAXIS webshop

Læreradgang

Produktikon

Åbn materiale

Kontakt PRAXIS

Basiskemi C indeholder en grundig indføring i kemiens grundbegreber: grundstoffer, ioner og ionforbindelser, kovalente bindinger, mængdeberegninger, blandinger, organisk kemi samt syre/base- og redoxreaktioner. Undervejs findes mange opgaver, der sikrer forståelsen af begreberne. 

Bogen er produceret til brug i ungdomsuddannelsernes undervisning i kemi på C-niveau, men vil også kunne anvendes i grundskolens overbygning som optakt til ungdomsuddannelsernes videre forløb samt til genopfriskning af begreberne på de videregående uddannelser.

Hvert kapitel afsluttes med en opsamling, hvortil der også hører notatark, der kan hentes frit i en pdf-version med indtastningsfelter her.

Figurerne fra Basiskemi C findes til download her: prx.dk/basiskemi. Facitliste og notatark kommer til at ligge samme sted.

Basiskemi C dækker kernestoffet, som det er beskrevet i læreplanen for kemi C på de gymnasiale uddannelser efter gymnasiereformen 2017. For at få passende kontinuitet og sammenhæng i teksten er der inddraget supplerende stof, fx molekylers opløselighedsforhold, idealgasloven og brugen af oxidationstal. Det supplerende stof kan tilvælges frit efter interesse og studieretning.

Basiskemi C er en gennemrevideret udgave af Helge Myginds Kemi 2000 C-niveau. Vi vil gerne takke Helge Mygind for at have givet os frie hænder til at justere, omskrive, slette og tilføje i den oprindelige tekst samt for relevante kommentarer og faglige diskussioner undervejs. Det har været vigtigt for os at videreføre Helge Myginds klare og præcise opbygning af teksten, så det tydeligt fremgår, hvor de vigtige pointer findes.

Denne 2. udgave af Basiskemi C har grundlæggende samme opbygning som 1. udgaven, og de to udgaver kan benyttes parallelt, hvis man er opmærksom på de mindre ændringer, der er tilføjet i 2. udgaven. Navngivningen af kemiske stoffer følger anbefalingerne fra Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg. Siden Basiskemi C udkom i 2010, har fagkonsulenten i kemi blandt andet udsendt nye anbefalinger for navngivning af ionforbindelser. Disse anbefalinger er i denne udgave anvendt i kapitel 2 om ioner og ionforbindelser. Kapitel 8 afsluttes med en kort introduktion til de navngivningsregler, hvor der indgår oxidationstal. 2. udgaven har desuden delvist fået nyt billedmateriale og nye tegninger.

Til de få beregningsformler, som eleverne skal kende på C-niveau, har vi af hensyn til elever, der fortsætter med kemi til A-niveau, benyttet nomenklaturen fra Formelsamling kemi A (Kemiforlaget). Det skal bemærkes, at mange opgaver i modsætning til tidligere nu angives med ikke-afstemte reaktionsskemaer. Arbejdet med kemi kræver tabelopslag, og da man på de fleste skoler benytter sig af Databog fysik kemi (F & K Forlaget), har vi valgt at benytte data herfra.

Hvert af bogens kapitler afsluttes med en opsamling af vigtige begreber. For at eleverne kan arbejde aktivt med forståelsen af stoffet ved hjælp af opsamlingerne, er der udfærdiget to notatark til hver opsamling. Det mest hensigtsmæssige er, at eleverne noterer på egne ark, derfor kan notatarkene frit downloades fra forlagets hjemmeside.

Kommentarer til teksten, forslag til ændringer og påvisninger af eventuelle fejl vil blive modtaget med taknemmelighed.

Vibeke Axelsen & Ole Vesterlund Nielsen

Udgave

2. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    28/06/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer

eBog+
Basiskemi C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basiskemi C. Facit
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basiskemi C. Xperimentér
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basic Chemistry C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basiskemi B
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basiskemi A
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basic Chemistry C. Answers
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basiskemi A. Facit
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basiskemi A. Xperimentér. Elevbog
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basiskemi B Xperimentér. Elevbog
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basiskemi B. Facit
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn