Virksomhedstyper og ejerforhold

Beta-version af boost-modulet Virksomhedstyper og ejerforhold rettet mod faget virksomhedsøkonomi C på EUD/EUX. Modulet lærer eleven følgende faglige områder: 

  • Kendskab til de forskellige virksomhedstyper i Danmark.
  • Genkende forskelle ved handelsvarer og serviceydelser.
  • Genkende og matche de forskellige led i distributionskæden.
  • Forståelse og kendskab til de forskellige ejerformer, herunder hæftelse, minimumsindskud, samt fordele/ulemper.
  • Kendskab til selskabsloven og de øvrige ejerformer i Danmark. 

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    23/09/2020

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker